Brežice: Starši oproščeni plačila vrtca, parkirišča bodo brezplačna

Brežice

Župan Občine Brežice Ivan Molan je sprejel odredbo, ki vsebuje prvi sveženj ukrepov, namenjenih pomoči občankam in občanov v času epidemije novega koronavirusa. Odredba med drugim starše oprošča plačila vrtca, uvaja brezplačno parkiranje na plačljivih občinskih parkiriščih in za tri mesece zamika obveznost plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Po odredbi bodo starši otrok, ki so vključeni v vrtce, katerih ustanoviteljica je občina, za čas zaprtja vrtcev zaradi epidemije oproščeni plačila vrtca. Uporabniki javnih površin bodo za čas epidemije oproščeni plačila najemnine, uporabniki parkirnih prostorov na območju urejenega plačljivega parkiranja pa bodo oproščeni plačila parkirnine in plačila rezervacije parkirnih mest.

Plačila najemnine na tržnici bodo oproščeni lokalni pridelovalci hrane, najemniki grobov pa bodo položnice za najem grobov prejeli po 30. juniju.

Občina je roke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2020 prestavila na 30. junij, s čimer je obveznost za plačilo zamaknila za tri mesece. Komunala pa v času epidemije podjetnikom in zavodom, ki so zaprli svoje lokale, za čas epidemije ne bo obračunala komunalnih storitev. Morajo pa to komunali pravočasno sporočiti.

M. P.