BREŽICE: Obnovljen atletski stadion predan v uporabo #foto

Atletski stadion Brežice, vir: Občina Brežice

Obnovljen atletski stadion uradno predan v uporabo

Oktober je za občanke in občane občine Brežice praznični mesec, saj 28. oktobra praznujemo občinski 25. 10. 2023 pa se bo še posebej zapisal v zgodovino občine in brežiškega športa, saj je bil v uporabo predan obnovljen atletski stadion Brežice, ki predstavlja srce brežiških atletov in vrhunskih dosežkov. Z njegovo obnovo smo v Brežicah pridobili kakovosten prostor za razvoj mladih talentov in organizacijo številnih tekmovanj višjega ranga.

Atletski stadion Brežice je bil v osnovi zgrajen leta 1999 in je še danes eden temeljnih objektov brežiškega športa, kjer trenirajo številni uspešni brežiški atleti, kar vedno znova dokazujejo s svojimi uspehi. Objekt je ves čas dobro služil svojemu namenu in bil tudi redno vzdrževan, na žalost pa ni bil deležen večjih investicijskih vlaganj, zato so po 23 letih nekateri elementi stadiona kot npr. sintetična podlaga bili že močno dotrajani in potrebni obnove oziroma zamenjave.

V želji po obnovi in posodobitvi stadiona je bila v letu 2020 izdelana projektna dokumentacija za celovito obnovo objekta, ki je razdeljena na 6 faz. V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo, izbran je bil tudi izvajalec del za izvedbo 1. faze obnove stadiona. Z deli se je pričelo konec septembra 2022, zaključek vseh del z pridobitvijo uporabnega dovoljenja pa bil v mesecu septembru v letošnjem letu.

Zbrane na dogodku so nagovorili župan Občine Brežice Ivan Molan, direktor Zavoda za šport Brežice Ferdo Pinterič in predsednik Atletskega kluba Brežice Henrik Omerzu.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je dejal, da sta najobsežnejši in najpomembnejši fazi obnove atletskega stadiona zaključeni. ‘‘Stadion je star več kot 20 let in menjava tratana ter ureditev odvodnjavanja in ostalih zadev, so bili ključni za zagotovitev kvalitetnih treningov. Dela 2. in 3. faze se bodo začela v prihodnjih tednih,” je povedal župan in mladim zaželel veliko uspešnih treningov in odličnih rezultatov.

Otvoritev atletskega stadiona-11

Predsednik atletskega kluba Brežice Henrik Omerzu pa je povedal, da so v klubu izredno veseli obnove in težko pričakovane posodobitve stadiona: ”Še posebej izpostavljam pridobitev razsvetljave, ki nam bo v zimskih mesecih omogočala treninge tudi v popoldanskih urah ter poleti se bomo lahko izognili vročini in trenirali ob večerih. Stadion obdaja nova ograja, na zahodni strani stadiona pa je zelo lepo urejena površina z zasaditvijo dreves. Zavedamo se, da je objekt potrebno dograditi s pripadajočimi sanitarijami,  garderobami in prostorom za gledalce.

Otvoritev atletskega stadiona-19

Za vzdrževanje športnih objektov v Občini Brežice in za opravljanje športne dejavnosti na območju občine pa skrbi Zavod za šport Brežice, zato je ob današnji uradni predaji spodbudne besede brežiškim atletom podal tudi direktor Zavoda za šport Brežice, Ferdo Pinterič.

Otvoritev atletskega stadiona-18

Da so obnovo komaj čakali brežiški atleti dokazuje tudi izjava brežiške atletinje Nike Glojanrič, ki se je poleti udeležila svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti in za lokalni medij dejala: ”Končno imamo v Brežicah znova na voljo stadion, steza je zelo hitra in lahko delam več kot šest, sedem ovir, kar prej ni bilo mogoče. Treniram tudi dvakrat na dan in gre mi odlično,”.

Pri slavnostnem razrezu traku so sodelovali: župan Občine Brežice Ivan Molan, predstavnik izvajalca, predsednik upravnega odbora družbe Lesnina MG oprema gospod Boštjan Menciger, direktor Zavoda za šport Brežice Ferdo Pinterič ter trije mladi perspektivni brežiški atleti; Nika in Leja Glojnarič ter Jakob Urbanč.

Otvoritev atletskega stadiona-23

6 fazni projekt obnove atletskega stadiona

V sklopu 1. faze obnove se je zamenjala sintetična podlaga celotnega stadiona, povečale so se jame za skok v daljino in troskok, da omogočajo dve skakalni stezi, dodali sta se dve dodatni palcališči za skok s palico, obnovili so se krogi za suvanje krogle ter met kladiva in diska, saniral se je bazen za »steeple chace«, saj je le ta puščal vodo, uredilo se je odvodnjavanje stadiona, uredila se je osvetlitev 100 m proge za tek in zamenjali so se energetsko potratni metal-halogenski reflektorji na območju skoka s palico z novimi energetsko učinkovitimi LED reflektorji, uredila se je elektrika in kanalizacija, vezana na to fazo oz. kot predpriprava na nadaljnje faze, kupljeni so bili pisarniški in skladiščni kontejnerji za potrebe delovanja atletskega kluba in za potrebe vzdrževanja s strani upravljavca objekta.

Naknadno se je občina glede na razpoložljiva sredstva v proračunu odločila, da bo pristopila k izvedbi 5. faze obnove, v sklopu katere se je zamenjala že močno dotrajana ograja okrog stadiona z novo panelno ograjo in kartičnim pristopom.

Vrednost 1. in 5. faze znaša 1.064.399,71 EUR, investicijo v 1. fazo pa je sofinancirala Fundacija za šport v višini 73.936,00 evrov.  Ocenjena vrednost celovite obnove znaša 1.617.174,40 evrov.

Uvedba v delo za 2. in 3. fazo obnove atletskega stadiona,  pa je potekala v začetku tega tedna. Pogodbena vrednost znaša 512.436,82 evrov, izvajalec del pa  bo podjetje Lesnina MG oprema, d.d., ki je uspešno izvedla obnovitvena dela 1. in 5. faze. Za tekočo investicijo je občina Brežice dobila tudi odobrena sofinancerska sredstva s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

2. faza predvidena nabavo kontejnerjev za fitnes, garderobe s sanitarijami, pisarno za delovanje atletskega kluba ter kontejner za nudenje prve pomoči z tlakovanim platojem in vso pripadajočo infrastrukturo. 3. faza pa predvidena izgradnjo dostopne poti do merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev vključno s kontejnerjema za sodnike ter sanitarijami in pripadajočo infrastrukturo.

Občina Brežice bo ob razpoložljivih sredstvih v proračunu v prihodnje pristopila tudi k izvedbi 4. in 6 faze, ki zajemata ureditev tlakovanega platoja ter nabavo montažnih tribun z vso pripadajočo infrastrukturo in ureditev parkirišč.

Otvoritev atletskega stadiona-5

Otvoritev atletskega stadiona-1

Otvoritev atletskega stadiona-2

Otvoritev atletskega stadiona-3

Otvoritev atletskega stadiona-6

Otvoritev atletskega stadiona-7

Otvoritev atletskega stadiona-15

Otvoritev atletskega stadiona-16

Otvoritev atletskega stadiona-17

Otvoritev atletskega stadiona-20 – kopija

 

Uredništvo
Vir: Občina Brežice