Brežice: Občina povečala sredstva za gasilce

Župan občine Brežice Ivan Molan je podpisal aneks k tripartitni Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice z Gasilsko zvezo Brežice in enaintridesetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki delujejo v okviru gasilske zveze in zagotavljajo požarno varnost v občini.

Občina Brežice je ohranila in povečala proračunska sredstva za gasilce, v primerjavi z lani načrtovanimi sredstvi v višini 306.000 evrov jih je dvignila  za dobrih 60.000 evrov.

Župan Ivan Molan se je ob podpisu aneksa iskreno zahvalil vsem gasilkam in gasilcem, ki opravljajo svoje požrtvovalno delo prostovoljno, brez plačila.

Ob tej priložnosti je poveljnik GZ Brežice Darko Leskovec podelil odlikovanja za hrabrost prostovoljnemu gasilcu Branku Zupancu (PGD Brežice), ki je posredoval v požaru v domačem bloku in s pravočasnim ter pogumnim odzivom rešil življenje sosedu.

Podpisa aneksa so se poleg predsednic in predsednikov prostovoljnih gasilskih društev udeležili župan občine Brežice, Ivan Molan, predsednik Gasilske zveze Brežice, Herman Premelč, poveljnik Gasilske zveze Brežice, Darko Leskovec, tajnik Gasilske zveze Brežice, Branko Proselc in višji svetovalec za področje zaščite in reševanja na občini, Roman Zakšek.

V občini Brežice v okviru gasilske zveze deluje 31 prostovoljnih gasilskih društev (PGD): Bizeljsko, Brežice, Brežice – okolica, Bukošek, Cerina, Cerklje ob Krki, Dečno Selo, Gabrje pri Dobovi, Globoko, Kapele, Križe 1999, Krška vas, Loče pri Dobovi, Mali Obrež, Mihalovec, Mostec, Obrežje, Orešje na Bizeljskem, Pirošica, Pišece, Rakovec, Rigonce, Sela pri Dobovi, Skopice, Sobenja vas, Spodnja Pohanca, Sromlje, Stara vas, Velika Dolina, Veliki Obrež in Župelevec.

V nadaljevanju v galeriji objavljamo fotografije dogodka.

(Vir: Občina Brežice)

M. P.