Brežice: Občina del participativnega proračuna namenila mladim

Foto: Občina Brežice

Občina Brežice, ki je za projekte občinskega participativnega proračuna letos namenila 100.000 evrov, je tej vsoti dodala še 7000 evrov. Navedeni znesek je namenila za Akcijo mladih oz. projekte mladih predlagateljev, ki svoje projektne ali programske predloge lahko na občini prijavijo do 20. septembra. Mladi občani bodo o teh tudi lahko glasovali.

Mladi lahko do 20. septembra na naslov Občine Brežice pošljejo predloge projektov ali programov, ki jih želijo izvesti v svojem kraju, je povedal brežiški župan Ivan Molan.

Posamezni predlog mora biti vsebinsko in finančno ovrednoten. Znesek posameznega projekta lahko znaša od 500 do največ 3000 evrov. Občina bo podprla izvedbo projektov in programov, ki bodo prejeli najvišje število glasov. Mladi občani pa bodo odločali tudi o teh, je dodal župan.

Po občinskih podatkih bo glasovanje 30. septembra ob 18. uri potekalo na svetu mladih v dvorani Mladinskega centra Brežice, kjer bodo predlagatelji predstavili svoje projektne ali programske predloge.

Članstvo v omenjenem svetu je prostovoljno za občane Občine Brežice, stare od 13 do 30 let. Število članov ni omejeno, članstvo v svetu in pravico odločanja pa ti dobijo s prostovoljno vključitvijo. Glasovanje o predlogih bo anonimno, pripravili ga bodo s pomočjo aplikacije Mentimeter.

A. M.