Brežice: Med 12 najbolj prodornimi slovenskimi občinami

Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil konference Zlati kamen, ki s je odvijala 13. februarja v Festivalni dvorani v Ljubljani. Na konferenci je v imenu občine prejel plaketo Zlati kamen 2018 za razvojni prodor 2018 v regiji od Koroške do Posavja.

V obrazložitvi, zakaj je Občina Brežice uvrščena med 12 najprodornejših slovenskih občin, so organizatorji izbora zapisali, da zaradi vrednosti indeksa preboja in dinamičnih kazalnikov ter dobrih praks, ki jih uvaja občina na področju turizma, pospeševanja podjetništva, zaposljivosti mladih in pomoči starejšim.

Stabilen razvoj in številne dobre

Merljivi rezultati kažejo, da ima Občina Brežice eno najbolj dinamičnih gospodarstev v Sloveniji. Po nastajanju novih podjetij je na 7. mestu, po prirastu podjetij na 9. mestu in po rasti prihodka na 33. mestu.

Pri dobrih praksah občine oz. njenih javnih zavodov so organizatorji v posebni publikaciji  Zlati kamen izpostavili Dneve podjetniških priložnosti, ki vključuje vrsto brezplačnih predavanj in delavnic za podjetnike, festival Brežice, moje mesto, projekt PiMP za mlade iskalce zaposlitve, večgeneracijski center, ipd..

 Brežice se dinamično razvijajo na področju turizma in podjetništva.

V sklopu predstavitev raziskave, kakšne preboje so delale slovenske občine v zadnjih štirih letih, je bila Občina Brežice predstavljena kot eden redkih primerov v Sloveniji, kjer je razvoj iz leta v leto stabilen in rastoč. Prvič je bila Občina Brežice nominirana za nagrado Zlati kamen leta 2013.

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje.

Finalistke za nagrado Zlati kamen 2018 so bile občine  Ajdovščina, Kobarid, Postojna, Ivančna Gorica, Kočevje, Logatec, Brežice, Radlje ob Dravi, Žalec, Hoče-Slivnica, Murska Sobota in Ruše, nagrada Zlati kamen za leto 2018 je šla v roke Občine Kočevje, regijska nagrada pa Občini Radlje ob Dravi.

N. N.