Brežice: Glasujte za enega od 34 projektov, ki naj jih izvede občina

Brežice

Občani Brežic lahko do petka opolnoči glasujejo za enega od 34 projektov, ki naj jih izvede občina. Gre za glasovanje v okviru t. i. participativnega proračuna, ko občani določajo, kam bo občina namenila del občinskega denarja.

Glasuje lahko vsak občan oziroma občanka občine Brežice s stalnim prebivališčem v občini, pri čemer lahko odda en glas in tako podpre en projekt. Izbira lahko med 34 projekti, ki so jih občani predlagali na poziv Občine Brežice.

Glasovati je mogoče z glasovnico, ki je objavljena na spletni strani občine, in sicer tako, da se jo izpolni in pošlje po elektronski pošti na e-naslov: [email protected]

Glasovati je mogoče tudi s klasično pošto na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur.

Glasovati je mogoče med projekti:

 • Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi;
 • ureditev vaškega središča Vrbenica;
 • vzpostavitev soft play igralnega centra v Brežicah;
 • ureditev prostora vaške gmajne, v Bušeči vasi; montaža akustičnih panelov v večnamensko dvorano Skopice;
 • ureditev vodnega zajetja Studenec;
 • ureditev travnatega igrišča ob Podružnični šoli Kapele;
 • ureditev ekoloških otokov v Krajevni skupnosti Bizeljsko;
 • postavitev razgledne ploščadi ob cerkvi Svetega Vida v Čatežu ob Savi;
 • postavitev plavajočega pontona na reki Savi, na akumulacijskem jezeru HE Brežice;
 • obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi;
 • ureditev nasipa v Dobovi za rekreacijsko – turistične namene;
 • ureditev rehabilitacijskega in rekreacijskega prostora v Domu krajanov Pečice;
 • postavitev košev za smeti in pasje iztrebke ob cesti Krška vas-Boršt, Račja vas-Župeča vas;
 • ureditev rekreativne tekaške steze na zunaj strani ob ograji atletskega stadiona pri ETRŠ Brežice;
 • ureditev vaškega jedra ob KS Bizeljsko;
 • ureditev gibalnih postal na Artiški poti zdravja;
 • praznično novoletna okrasitev vasi Pišece;
 • ureditev športno – učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi;
 • pridobitev projektne dokumentacije za postavitev otroškega igrišča na Obrežju;
 • postavitev otroških igral in fitnes naprav pri gasilskem domu v Selah pri Dobovi;
 • ureditev brežine na spodnjem delu vasi Boršt;
 • montaža otroških igral in izgradnja košarkarskega igrišča na igrišču v  Črešnjicah;
 • ureditev igrišča v Pišecah;
 • ureditev odbojkarskega igrišča in igrišča za najmlajše na zemljišču Tovarne pohištva Brežice;
 • postavitev nadstreška in ureditev prostora za obračališče šolskega minibusa v vasi Čedem;
 • postavitev mini fitnes parka v Cerkljah ob Krki;
 • ureditev vadbenega parka in družabne točka v Globokem;
 • ureditev pasjega parka s fitnesom v Brežicah; ureditev vaškega jedra Jesenice;
 • ureditev okolice Doma krajanov v Križah.M. P.