Bo vlada onemogočila gasilske veselice?

Slika je simbolična (PGD Dobrna)

Poslanec Andrej Kosi je na današnji novinarski konferenci spregovoril o zloglasni potezi vlade, ki namerava z odlokom preprečiti različne dogodke in zborovanja. V javnosti namreč odmeva predlog Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah, s katero se onemogoča celo organizacijo gasilskih veselic in drugih prireditev. Predlog je vzbudil veliko nezadovoljstva tako s strani Gasilske zveze Slovenije kot tudi s strani Gospodarske zbornice Slovenije oz. Zbornice industrije sejmov in srečanj ter Gospodarskega interesnega združenja koncertnih organizatorjev Slovenije. 

Kot je izpostavil poslanec Kosi, so gasilci poleg tega, da so prostovoljna gasilska društva 24 ur na dan, 365 dni v letu v pripravljenosti za pomoč pri različnih nesrečah, tudi središče družbenega življenja. Na različnih prireditvah, ki jih organizirajo, krepijo medsebojno povezanost z ljudmi, med drugim pa se na tak način tudi zbira finančna sredstva, s katerimi kupujejo opremo, gradijo in obnavljajo gasilske domove, izvajajo usposabljanja ter na tak način omogočajo bolj kvalitetno intervencijo.

Omenjena uredba bi gasilske in ostale prireditve onemogočila, saj predvideva, da v kolikor bi se kakršnakoli prireditev izvajala po 22. uri, bi moral organizator pri podajanju prošnje za izdajo odločbe o dovoljenju začasne obmenitve hrupa po 22. uri s strani občine predložiti tudi elaborat ocene hrupa. V tem nočnem času času bi moral pooblaščeni izvajalec ta hrup meriti in potem po tridesetih dneh po tej prireditvi predložiti tudi rezultat meritev. Vse to seveda veliko stane,  pooblaščenih izvajalcev pa imamo zgolj 17 ali 18. To bi dodatno oteževalo organizacijo teh prireditev in seveda zmanjševalo ekonomsko upravičenost teh dogodkov. Prav tako je problematično tudi to, da bi se v dovoljen čas trajanja prireditve štela tudi montaža in demontaža prizorišča. Sporno je tudi to, da bi moralo med posameznimi prireditvami v istem kraju preteči sedem dni, teh prireditev na istem kraju pa je po uredbi lahko zgolj 18 na leto. Predlog uredbe določa tudi, da prireditev, kjer se uporablja zvočne naprave, lahko traja maksimalno osem ur in največ do 24. ure, razen v primeru praznikov ali dela prostih dni in pa kadar gre za tradicionalne prireditve, v tem primeru do 2. ure zjutraj. “To bi onemogočalo daljše prireditve, ki potekajo skozi celoten dan, saj na primer prav pri gasilcih prireditve, gasilska tekmovanja trajajo čez dan, potem pa se zvečer razvijejo še v gasilsko veselico,” je pojasnil Kosi. Podobno je z ostalimi prireditvami.

Še več. Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da bi omejitev hrupa na 8 decibelov onemogočila kakršnokoli kulturno prireditev na prostem, celo javne koncerte simfoničnega orkestra na odprtem ali pa celo organizacijo državne proslave ob dnevu državnosti, ki je na prostem. Gre torej za uredbo, ki onemogoča družbeno življenje ljudi tako v mestu kot na podeželju.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke takšni uredbi ostro nasprotuje, zato je tudi podala zahtevo za sklic nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se nahaja v priponki. 

Vir: SDS