To so novi poslovni prostori Komunale Brežice

Komunala Brežice bo jutri, ob 10. uri, odprla nove poslovne prostore na Cesti bratov Milavcev 42 v Brežicah. Zaposleni bodo tako združeni na eni lokaciji.

Dolgo so bili namreč razpršeni na več lokacijah po mestu, glavnina uprave je bila v strogem središču mesta, v najetih prostorih, del pa tudi na različnih operativnih lokacijah.

Novi poslovni prostori bodo Komunali Brežice omogočali delovati še bolj povezano, s čimer bodo optimizirali delovne procese, predvsem pa bodo uporabnikom omogočili dostopnost do informacij na enem mestu, je sporočila Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice.

Javno podjetje Komunala Brežice je letos prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017.

Komunala upravlja s sedmimi javnimi vodovodnimi sistemi, s tremi kanalizacijskimi sistemi (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekološkimi otoki za ločeno zbiranje odpadkov, s pokopališčem in tržnico v Brežicah, z občinskimi in zasebnimi večstanovanjskimi objekti ter poslovnimi prostori. V Komunali sicer navajajo, da je glavno poslanstvo podjetja ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.

M. P.