Glasovati bo mogoče, za kaj naj krška občina porabi denar

Krška občina je ena izmed vse več občin v Sloveniji, ki je pristopila k uvedbi participativnega občinskega proračuna, kar pomeni, da občani sami določijo, za katere projekte bo občina porabila del denarja. Za leto 2020 v Krškem za to namenjajo 140.000 evrov.

Omenjenih 140.000 evrov je občina razdelila na sedem območij, v katera so razvrščene posamezne krajevne skupnosti, za vsako območje pa bo namenjenih 20.000 evrov.

Financiranje bo potekalo tako, da državljani od 15. marca do 15. aprila predlagajo projekte, ki naj bodo financirani.

Predloge bo nato pregledala občinska uprava in jih poslala v presojo posebni komisiji. Ta bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih sedmih območjih, nato pa bo steklo glasovanje občanov, kateri projekt naj bo financiran. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev občinskemu svetu za financiranje v letu 2020, izvedeni pa še v istem letu. Glasovanje bo potekalo na posameznih krajevnih skupnostih in na spletni strani občine med 5. in 12. junijem letos.

Projekte, o katerih naj bi se glasovalo, lahko predlaga vsak občan ali skupina občanov s prebivališčem v Občini Krško, ki je star 15 let. Predlaga lahko največ dva projekta, pri tem pa ne sme nastopati kot njegov izvajalec.

Več o merilih je mogoče sicer prebrati na https://www.krsko.si/files/other/news/71/169842MojProjekt2020.pdf

M. P.