Tudi danes zbiranje podpisov za podporo zakona o romski problematiki

Tudi danes bodo od 8:00 do 13:00 pred stavbo občine Krško zbirali podpise za podporo zakona o romski problematiki. Podpis lahko oddate tudi elektronsko.

S spremembo štirih zakonov želijo župani enajstih občin Posavja, Dolenjske in Bele Krajine začeti reševat stanje na področju romske problematike, saj se situacija na tem področju v zadnjih letih poslabšuje, zato edino rešitev vidijo v spremembah zakonodaje.

Svoj podpis lahko oddate tudi elektronsko, za vsak zakon posebej s klikom na povezavo:

In konkretno katere novosti bi prinesla sprememba zakonodaje?

  • Nedenarno izplačilo socialne pomoči in otroškega dodatka v primeru neobiskovanja osnovne šole in v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov.
  • Znižanje otroškega dodatka za tretjino v primeru nevključitve otroka v srednješolsko izobraževanje.
  • Hitrejša napotitev brezposelne osebe na delo.
  • Poenostavljen izbris iz evidence brezposelnih ob kršitvah obveznosti.
  • Podaljšanje maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta.
  • Uvedba pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom.

Spletno uredništvo