Ureditev krajevnega središča Boštanja v zaključni fazi

Ureditve krajevnega središča Boštanja, h katerim sta skupaj pristopili Občina Sevnica in Krajevna skupnost Boštanj, so v zaključku.

V lanskem letu je bila na tem območju izvedena razširitev cestišča, na obeh straneh cesta sta bila urejena pločnika, na območju so urejena dodatna parkirna mesta, poskrbljeno pa je tudi za ustrezno odvodnjavanje.

V letošnjem letu je bil sredi maja urejen zaključni sloj asfalta. V prihodnjih mesecih se bodo nadaljevala dela za dokončno ureditev vaškega trga.

S postopnimi ureditvami kanalizacijskega omrežja, preplastitvami cestišč in umeščanjem hodnikov za pešce se Boštanj razvija v prijetno urejeno središče krajevne skupnosti. K urejeni podobi veliko pripomorejo hortikulturne in druge manjše ureditve, celostno podobo kraja pa bo zaokrožila tudi ureditev parka nasproti cerkve.

VIR: Občina Sevnica