Župan Molan in podžupan Olovec včeraj v državnem zboru o romski problematiki in nasilju v šolah

V Državnem zboru je včeraj potekala 11. nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je bila sklicana z edino točko dnevnega reda Vloga Sveta staršev Osnovne šole Velika Dolina v zvezi z napadom na učenca na OŠ Velika Dolina. Seje sta se udeležila tudi župan Občine Brežice Ivan Molan in podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec.

Kot so zapisali na spletni strani Občine Brežice, so sklicano sejo obstruirali člani Komisije iz poslanskih skupin Socialnih demokratov, Levice in Gibanja Svobode. Izpostavljajo, da je potrebno tematiko obravnavati preudarno in premišljeno ter ocenjujejo predlog Komisije kot neustrezen. Ocenjujejo, da je seja delovnega telesa DZ vmešavanje v postopke. Poslanska skupina Levica pa v pismu sveta staršev prepoznava širjenje resnega incidenta na splošen konflikt med romsko in večinsko etično skupnostjo, pri čemer naj bi ga s posploševanjem in zavajanjem dodatno podpihovala. Ocenjujejo, da je nedostojno in neprimerno, da Komisija s sklicem seje služi kot platforma za širjenje nestrpnosti in kazanje s prstom. Sejo vidijo kot medijski linč romske skupnosti.

Opravičili so se tudi minister za notranje zadeve Poklukar, minister za vzgojo in izobraževanje dr. Felda in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec.

Predsednik Komisije Jože Tanko je povedal v uvodu, da se je romska problematika večkrat obravnavala na seji teles Državnega zbora, tudi na seji Komisije. Župani so podali predloge spremembe zakonodaje z več kot 30.000 podpisi, s katerimi so sami poskušali odgovoriti na romsko vprašanje, izpostavljeno v okolju. Paket predlogov sprememb zakonov je bil zavrnjen z zavezo vlade, da bo do konca minulega leta pripravila boljši oz. ustreznejši predlog zakonov, kar pa se še ni zgodilo. Poslanci poslanske skupine Svoboda so obstruirali sejo, čeprav obsojajo vsako nasilje, sploh medvrstniško nasilje, ki je v porastu. Za to je pristojno Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na petkovi seji bodo predstavili že sprejete ukrepe na to temo. Ne želijo poglabljati nestrpnosti in obravnavati enega primera nasilja v šoli, ker se jim to zdi neprimerno, saj posameznih drugih primerov v Državnem zboru niso obravnavali. O nasilju se je potrebno pogovarjati splošno, ne pa izpostavljati posameznikov in zaradi dejanj teh klicati na sejo predstavnike cele skupnosti, so povedali.

Župan Ivan Molan je izrazil hvaležnost za možnost, da lahko civilna družba v obupu pove predstavnikom države, kaj se dogaja. Ne le v primeru nasilja na šoli, temveč tudi o nasilju mladoletnih in otrok, o nasilju posameznih predstavnikov romske skupnosti do ljudi v družbi. Obstrukcija posameznih članov poslanskih skupin Vlade kaže, da se niso pripravljeni o tej vse bolj pereči temi pogovarjati. Župan je pozdravil prisotnost predstavnikov romskih skupnosti, ki s tem kažejo, da se zavedajo problema in se želijo o tem pogovoriti.

Žalosti ga, da tudi predstavniki odgovornih inštitucij s svojo odsotnostjo želijo pomesti problem pod preprogo. Zaradi neaktivnosti inštitucij so postali ljudje pasivni. Izrazil je strah, da se bo tudi pri nas zgodil večji incident. Župan je povzel, da je Občina Brežice večkrat obravnavala tematiko današnje seje z željo poiskati učinkovito rešitev. Skupno sporočilo vseh dosedanjih pogovorov je, da so vsi pristojni izvedli vse potrebno, vendar se ni nič konkretnega zgodilo ali spremenilo. Potrebne so rešitve, ki bodo ljudem dala nazaj občutek varnosti. Prebivalci več ne verjamejo v sposobnost zaščite družbe. Vse bolj pogosto je razmišljanje, da se morajo posamezniki zaščitit sami, kar zagotovo ni prava rešitev. Občine oz. župani so že predlagali spremembo zakonodaje. Zavedajo se, da je potrebno vzgajati otroke, da bi lahko na daljši rok prišli do rešitev. Obstajajo že programi za integracijo. Programi v vrtcu se izvajajo z nizko udeležbo romskih otrok, udeležba je slaba tudi v osnovi šoli, učenci manjkajo brez opravljenih obveznosti. Ne opravljajo svojih šolskih obveznosti, zato se 15-letnik nahaja v istem razredu kot 11-letni šestošolci. Občine so pripravile predloge, ki pogojuje izpolnjevanje odgovornosti s pravicami predvsem s socialnimi transferji.

Ker je bila zakonodaja pisana za vse državljane, je obsodba da gre za rasistični zakon neutemeljena. Župan je izpostavil ugotovitev analize, ki jo je občina izvedla za pripravo strategije reševanja romske tematike, ki je pokazala, da sta v občini Brežice samo dva pripadnika romske skupnosti izrazila interes za zaposlitev.

Podžupan Mestne občine Krško Janez Jože Olovec je izrazil razočaranje nad dejstvom, da so člani komisije iz Poslanskih skupin Svobode, Socialnih demokratov in Levice sejo obstruirali in da se je niso udeležili predstavniki ministrstev ter Vlade RS.

Olovec, ki je kot podžupan na Mestni občini Krško med drugim zadolžen tudi za področje romske skupnosti in reševanje romske problematike, opozarja, da ta naloga predstavlja številne klice občanov, ki imajo zaradi romske skupnosti v naši občini probleme, »a žal na koncu ugotoviš, da pomagati ne moreš oz. nisi pristojen, sistemi pa zatajijo«. »Danes sem imel že dva klica občanov s Krškega polja, da je na njihovo njivo nekdo pripeljal odpadke,« je kot enega od primerov, s kakršnimi se soočajo na območju mestne občine Krško, navedel podžupan. Če zadeve ne pomagamo rešiti, kazen zaradi onesnažene njive plača njen nič krivi lastnik, a enake težave se po naših izkušnjah ponovijo.

Občani zaradi nerešenih in vse večjih težav, ki jih imajo z Romi, ne vedo, na koga se lahko obrnejo, zato zmotno mislijo, da je za vse probleme pristojna občina, kar seveda ne drži, »kličejo nas zaradi prehitre vožnje Romov skozi naselja, njihovih neregistriranih in za promet nevarnih vozil, prihaja tudi do groženj s strani občanov, ker se bojijo za varnost svojih otrok«.

Podžupan je omenil tudi nelegalno naseljevanje Romov na tujo posest, zaradi česar se občani in podjetja obračajo na občino, saj npr. na svojem lastnem zemljišču ne morejo širiti objektov ali dejavnosti. »Stvari so šle predaleč, dlje, kot je to predstavljeno v javnosti. Reševanje romske problematike se odvija prepočasi,« je zaključil Olovec in se zahvalil poslancem, ki so se seje udeležili in bili pripravljeni prisluhniti težavam, s katerimi se zaradi Romov soočamo na Dolenjskem, Posavju in Beli Krajini.

Kot so zapisali na spletni strani Mestne občine Krško, je b koncu je predsednik komisije Jože Tanko predstavil osem sklepov, o katerih bo zaradi obstrukcije seje koalicijskih poslancev komisija glasovala na korespondenčni seji. Med drugim predlagani sklepi predvidevajo poziv Vladi RS, da v roku 60 dni ponovno preuči zakonodajo, ki ureja nasilje mladostnikov, da še enkrat premisli o sprejemu lani zavrnjenih zakonov 11 županov jugovzhodnih občin, ki predvidevajo reševanje romske problematike, da državnemu zboru enkrat letno na plenarni seji redno poroča o reševanju romskih vprašanj in poziv pristojnim organom, da vse storilce kaznivih dejanj dosledno obravnavajo enako.

VIR: Občina Brežice in MO Krško

FOTO: DZ RS