Sevnica: Prvomajska ulica bo dobila novo podobo

Prvomajska ulica v Sevnici

Občina Sevnica je z Javnim podjetjem Komunala Sevnica, na javnem razpisu izbranim izvajalcem, podpisala pogodbo za prenovo kanalizacije na Prvomajski ulici.

Projekt zajema tudi ureditev lokalne ceste Trg svobode–Prvomajska ulica, in sicer na odseku od Zdravstvenega doma Sevnica do križišča nad Kopitarno Sevnica v skupni dolžini okrog 400 metrov.

Med drugim bodo obnovili vozišče in pločnik ter naprave za odvodnjavanje, uredili bodo križišča in priključke, zgradili pločnik na drugi strani ceste, uredili komunalne vode, zlasti kanalizacijo pri zdravstvenem domu, ter cestno razsvetljavo.

Skupna vrednost projekta je dobrih 307.000 evrov, projekt pa sofinancira ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

M. P