Sevnica: Parkirišče pri železniški postaji dobiva novo podobo

Sevnica

V Občini Sevnica v zadnjih tednih poteka prenova Kvedrove ceste pri Železniški postaji Sevnica, ki bo bistveno spremenila podobo tamkajšnjega območja ob železniški in avtobusni postaji.

V teh dneh novo podobo tako dobiva parkirišče v neposredni bližini železniške postaje, saj so dela v zaključni fazi.

Končana je voziščna konstrukcija, sledi pe hortikulturna ureditev območja z zasaditvijo dreves in trave ter postavitev cestne razsvetljave. Na parkirišču bodo postavljene tudi elektro-napajalne postaje za osebne avtomobile na električni pogon.

Istočasno potekajo intenzivna dela na območju med železniško in avtobusno postajo, kjer je predvidena ureditev in razširitev pločnika. Slednje naj bi bistveno prispevalo k prometni varnosti, saj bodo površine za pešce od motornega prometa ločene z dvignjenim robnikom. Sledili bodo še ureditev parkirišč ter dostopov za poslovno stavbo Lisca in Policijsko postajo Sevnica, kjer je predvidena tudi dodatna cestna razsvetljava.

Po zaključenih projektih bo območje Kvedrove ceste in parkirišča pri železniški postaji urejeno skladno z načeli spodbujanja trajnostne mobilnosti, ki je usmerjena v uporabo javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja. Preurejeno parkirišče bo namreč pridobilo status P + R (parkiraj in se odpelji). Tako bo parkiranje dovoljeno tistim, ki se s svojim osebnim vozilom pripeljejo na območje železniške oziroma avtobusne postaje z namenom, da za nadaljnjo pot uporabijo javni prevoz.

“Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse na način, da se omejuje osebni motorni promet in porabo energije ter hkrati spodbuja trajnostne načine potovanja. S stremljenjem k trajnostni mobilnosti veliko prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku, večji kakovosti bivanja, izboljšanem javnem zdravju in tudi socialni pravičnosti,” pravijo na občini.

Ureditev pa bo pripomogla tudi, da bodo lahko potniki lažje in predvsem hitreje prestopali iz avtobusa na vlak in obratno, saj bo nova avtobusna postaja bližje železniški.

M. P.