Programi vajeništva in učna delovna mesta v Posavju

pexels

Na srednjih šolah in fakultetah so potekali informativni dnevi in nekateri devetošolci se bodo lahko odločili tudi za vajeniške programe poklicnih šol. V tem šolskem letu na ta način prvič izvajajo programe kamnosek, orodjar, mizar ter gastronom hotelir, v prihodnjem bodo še nekatere druge. Vajenci tako med šolanjem najmanj polovico časa opravljajo prakso v podjetju.

Sistem vajeništva naj bi približal poklicno izobraževanje mladih potrebam delodajalcev. Podjetja imajo na ta način možnost skozi daljše obdobje spoznavati potencialne kandidate, jih usmerjati in na ta način dobiti tisto, kar zares potrebujejo. Vajenci pa pridobijo dragocene izkušnje, ki jih v šolskih klopeh ne morejo.

Letos je v vajeništvo vključenih nekaj več kot 50 dijakov. Na šolskem ministrstvu so jih sicer pričakovali 200, a so kljub temu zadovoljni.  Zanimanje za vajeništvo se namreč počasi povečuje, delodajalci pa ponujajo vse več vajeniških mest.

Vajenci prejmejo denarno nagrado

Dijaki, ki se odločijo za vajeništvo, niso zaposleni, še vedno imajo namreč status dijaka. Vajenci imajo sicer zagotovljeno socialno varstvo, pripada pa jim tudi denarna nagrada. Ta ne vpliva na družinske prejemke ali socialne transferje, torej ne poslabša socialnega položaja dijaka in njegove družine.

Mesečni znesek vajeniške nagrade, v skladu z Zakonom o vajeništvu (ZVaj) ne sme biti nižji od:

 • 250 evrov za prvi letnik;
 • 300 evrov za drugi letnik;
 • 400 evrov za tretji letnik.

Mesečni znesek vajeniške nagrade je lahko višji, če je tako določeno s kolektivno pogodbo dejavnosti, ki zavezuje delodajalca.

Vajenci bodo lahko izbirali med 8 programi

V šolskem letu 2018/19 bodo vajenci lahko izbirali med 8 vajeniškimi programi na 16 različnih šolah v 10 regijah po Sloveniji.

In sicer:

 • kamnosek,
 • mizar,
 • slikopleskar,
 • strojni mehanik,
 • oblikovalec kovin,
 • gastronom hotelir,
 • mesar in
 • papirničar

O smiselnosti poklicnega izobraževanja in vajeništva bo verjetno potrebno prepričati mlade. Čeprav se je vpis v gimnazije v zadnjih letih nekoliko znižal, povečal pa v tehniške srednje šole, je zanimanje za nižje in srednje poklicne programe še vedno zelo slabo. Med mladimi ni interesa, saj se poklicno izobraževanje še vedno povezuje z umazanim in slabo plačanim delom.

V Posavski regiji bo v šolskem letu 2018/19 v vajeniški sistem vključena  Srednja poklicna in strokovna šola Krško – smer strojni mehanik. Preglednico s šolami in programi srednjega poklicnega izobraževanja, ki bodo v šolskem letu 2018/19 vključeni v vajeniški sistem ali pa so že si lahko pregledate na seznamu.

Vajenci podjetju prinesejo tudi državne spodbude

V sistem vajeništva lahko vstopijo podjetja, ki imajo verificirano učno mesto. To pomeni, da imajo ustrezne materialne razmere in usposobljenega mentorja, ki bo skrbel za vajence. Verifikacija učnih mest je brezplačna, vlogo lahko podjetje izpolni bodisi na Gospodarski zbornici bodisi na Obrtni zbornici, pri tem pa članstvo v zbornici ni pogoj.

Vajeniška oblika izobraževanja prinaša v slovenski prostor možnost, da delodajalci sami izberejo svoje bodoče sodelavce, s katerimi podpišejo posebno vajeniško pogodbo. Vajenec ima status dijaka, kar pomeni, da vajenec ni zaposlen v podjetju. Podjetja vajence najprej dobro spoznajo, kar jim olajša odločitev glede nadaljnje zaposlitve. Delodajalec aktivno sodeluje pri usposabljanju in vzgoji vajenca ter si tako zagotovi ustrezno usposobljene bodoče zaposlene.

Pogodbo z vajenci lahko sklenejo delodajalci, ki v zadnjem letu niso kršili delovno pravnih predpisov, so izplačevali plače in prispevke ter zoper njih nista bila uvedena postopek za prenehanje ali prisilna poravnava.

Za triletno praktično usposabljanje posameznega vajenca bo država delodajalcu namenila do 2000 evrov bruto sredstev, sama pa bo v celoti pokrila socialne prispevke za vajence ter stroške prevoza in prehrane.

Posavska podjetja, ki bodo v letu 2018/19 sprejemala vajence:

 • Gostinsko podjetje Sevnica; gastronom hotelir (1 učno mesto)
 • STILLES d.o.o., Sevnica, miza (5 učnih mest)
 • I.H.S. d.o.o., Krško, oblikovalec kovin (2 učna mesta)
 • Kovis, Brezina, oblikovalec kovin (4 učna mesta)
 • PREIS Sevnica, oblikovalec kovin (5 učnih mest)
 • VIPAP VIDEM Krško, papirničar (7 učnih mest)
 • GAZELA d.o.o. Krško, strojni mehanik (1 učno mesto)
 • I.H.S. d.o.o., Krško, strojni mehanik (2 učna mestia
 • Kovis d.o.o. Brezina, strojni mehanik (1 učno mesto)
 • PREIS Sevnica, strojni mehanik (5 učnih mest)
 • TA – Regulator d.o.o. Brežice, strojni mehanik (2 učna mesta)
 • WILLY STADLER d.o.o., Leskovec pri Krškem, strojni mehanik (4 učna mesta)

K. J.