Pred občino Krško danes zbirajo podpise za reševanje romske problematike

Slika je simbolična/FOTO: STA

Svoj podpis lahko na stojnici pred stavbo občine Krško oddate danes in v petek.

V SDS Krško sporočajo, da bodo danes od 9:00 do 17:00 pred stavbo občine Krško zbirali podpise za podporo zakona o romski problematiki. Prav tako bodo zbirali podpise petek v petek od 8:00 do 13:00.

Spomnimo, župani 11 dolenjsko-belokranjskih in posavskih občin so pripravili predlogov sprememb štirih zakonov s področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja z namenom reševanja problematike otrok iz težavnih socialnih okolij.

Z njimi želijo začeti reševat stanje na področju romske problematike, saj se situacija na tem področju v zadnjih letih poslabšuje, zato edino rešitev vidijo v spremembah zakonodaje.

“Vsi skupaj ugotavljamo, da gre za sistemske težave in da smo sami nemočni, zato skušamo s spremembami zakonodaje doseči, da bi stanje izboljšali,” je Molan dejal na sestanku županov v aprilu, ko so prisotni poudarili, da se zadeve, povezane z Romi, na jugovzhodu države poslabšujejo.

Takrat je novomeški župan Gregor Macedoni izpostavil, da trenutna zakonodaja jemlje prihodnost otrokom iz problematičnih socialnih okolij, pojavlja se vse več kršenja javnega reda in miru ter nasilja s strani posameznih Romov, med katerimi so vse pogosteje tudi mladoletni Romi.

In konkretno katere novosti bi prinesla sprememba zakonodaje?

  • Nedenarno izplačilo socialne pomoči in otroškega dodatka v primeru neobiskovanja osnovne šole in v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov.
  • Znižanje otroškega dodatka za tretjino v primeru nevključitve otroka v srednješolsko izobraževanje.
  • Hitrejša napotitev brezposelne osebe na delo.
  • Poenostavljen izbris iz evidence brezposelnih ob kršitvah obveznosti.
  • Podaljšanje maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta.
  • Uvedba pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom.

Spletno uredništvo