Krško: Zaključujejo prvo fazo obnove Ceste na ribnik

V občini Krško zaključujejo s prvo fazo obnove Ceste na ribnik, v delu skozi naselje Gorica. Povsem končana bo konec aprila, hkrati pa je že izdelana projektna dokumentacija za naslednji dve fazi, to je obnovo omenjene ceste od naselja Gorica do novega mostu v Stolovniku ter od novega mostu do ribnikov.

 

Hkrati bo Mestna občina Krško začela s pripravo projektne dokumentacije za obnovo Lovske ceste na grad v krajevni skupnosti Brestanica, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo bo pristopila tudi k ureditvi prehoda za pešce na državni cesti pri brestaniškem gasilskem domu.

Cesta na ribnik bo v treh fazah obnovljena in dodatno razširjena z večnamensko potjo ob levi strani cestišča do konca leta 2023. Za drugo fazo obnove od naselja Gorica do novega mostu v Stolovniku trenutno poteka urejanje lastniških razmerij in pa priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca.

Dela na gradbišču naj bi se začela v tem letu, v naslednjem letu pa še dela 3. faze od novega mostu v Stolovniku do ribnikov.

Trenutno je v izdelavi tudi projektna dokumentacija in urejanje lastništva za obnovo in širitev Lovske ceste od odcepa s Šolsko cesto proti gradu Rajhenburg v dolžini 400 metrov, vključno z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave.

Mestna občina Krško in Direkcija RS za infrastrukturo bosta še v tem letu uredili prehod za pešce na državni cesti skozi Brestanico pri gasilskem domu. Podpisali sta sofinancerski sporazum, sredstva so zagotovljena, v spomladanskih mesecih pa bo izveden razpis za izvajalca.

M. P.