Krško: Za počitniško delo mladih 58.000 evrov

S ciljem mladim z območja mestne občine Krško zagotoviti pridobivanje delovnih izkušenj ter spoznavanje deficitarnih poklicev na eni strani, delodajalcem pa pridobiti in spoznati potencialne domače kadre, je Mestna občina Krško spomladi objavila javni poziv domačim podjetjem za sofinanciranje počitniškega dela mladih med 15. in 29. letom. Za ta namen zagotavlja 58.000 evrov, s tem pa vse od julija do konca septembra omogoča delo mladim v skupnem obsegu 8.414 ur.

Na javni razpis se je prijavilo 36 delodajalcev s sedežem ali poslovno enoto na območju občine Krško, pri čemer so glede na razpoložljiva sredstva prednost imela podjetja, ki so omogočila počitniško delo v tehničnih oz. deficitarnih poklicih, ki so opredeljeni v državni Politiki štipendiranja  2020 – 2024. Gre predvsem za področja strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, turizma, gostinstva, papirništva in podobno. Vključenih je 62 dijakov oz. študentov.

Občina posameznemu delodajalcu v višini sedem evrov na opravljeno uro dijaka ali študenta sofinancira neto znesek – izplačilo dijaku oz. študentu in prispevke dijaka oz. študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer lahko posamezni dijak oz. študent opravi skupno največ 143 ur počitniškega dela.

Namen sofinanciranja počitniškega dela je mladim omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev, delodajalcem pa spoznavanje potencialnih prihodnjih kadrov.

Vir: MO Krško