Kje se bo zaposlovalo v drugi polovici leta 2017 in kateri poklici bodo v prihodnje najbolj iskani?

pixabay.com

Trenutno je na Zavodu za zaposlovanje na območju Območne enote Sevnica razpisanih 349 prostih delovnih mest. Iščejo se predvsem nižje kvalificirani poklici, kot so: delovodja, dela v gradbeništvu, natakar, vozniki tovornega vozila, monterji, prodajalec, delovodja, tesar…Nekaj, več ali manj osamljenih oglasov se navezuje na zdravnika, fizioterapevta, elektromonterja, samostojnega komercialista …

Več o prostih delovnih mestih si lahko pogledate tukaj.

Iz seznama prostih delovnih mest je razvidno, da je povpraševanje veliko predvsem iz gradbeništva, prevozništva ter gostinstva. Zelo malo ali skoraj nič, kot bi temu lahko rekli, pa ni povpraševanja za višje in visoko izobražene kadre, če izvzamemo delo v medicini. Za družboslovce in izobražen kader ni povpraševanja s strani delodajalca. Se bo to na podlagi napovedi spremenilo?

Optimistična napoved Zavoda za zaposlovanje  

Zavod RS je izvedel raziskavo Napovednik zaposlovanja na reprezentativnem vzorcu delodajalcev, ki zaposlujejo 10 ali več sodelavcev. V raziskave je bilo zajetih 5.220 podjetij in organizacij, vprašalnik pa je izpolnilo 2.916 delodajalcev, pri katerih je zaposlenih približno 333.000 oseb.

Na podlagi izbranih podatkov se je pokazalo, da optimistična napoved delodajalcev. Pozitivno gibanje pa napovedujejo tudi za prihodnji dve leti, k čemur naj bi v največji meri prispeval izvoz, okrepila se bo tudi zasebna poraba, višje pa bodo tudi investicije.

Potrebovali bodo 25.300 sodelavcev

Za naslednja pol leta delodajalci napovedujejo 2,0 % rast zaposlenosti. Anketirani delodajalci načrtujejo, da bodo v roku 6 mesecev potrebovali 25.300 delavcev. Polovica zaposlitev bi pokrivala nadomeščanja; bolniške, porodniški dopust, upokojitve, dopusti za nego in varstvo otrok, itd. Približno polovica delovnih mest, pa naj se bi odprla na novo. Največ bodo zaposlovali v gradbeništvu (sezonsko delo) in drugih raznovrstnih dejavnostih, kamor se uvrščajo tudi zaposlovalne dejavnosti ali kakor se temu reče še drugače – zaposlitvene agencije, ki najemajo delovno silo, predvsem za delo v proizvodnji.

Delodajalci bodo najpogosteje iskali delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalce, varilce, orodjarje, zidarje, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah ter varnostnike.

 Delodajalci imajo največ težav z zaposlovanjem v tehničnih poklicih, kjer so potrebna poklicno specifična znanja, in v poklicih, ki zahtevajo specifičen delovni urnik, so slabše plačani ali fizično zahtevni.

Če se osredotočimo na spolno strukturo iskanih poklicev vidimo, da so to pretežno poklici v katerih prevladuje moška delovna sila.

Koliko se vam zdi ta napoved optimistična ali ne, presodite sami. Optimističnih napovedi je vsako leto veliko, vendar je znano tudi dejstvo, da je vse več družin na robu preživetja in da so plače v povprečju takšne kot so.

C. R.