Jože Olovec: “Naslavljamo prava vprašanja, pomembna za naše okolje”

Jože Olovec (vir: arhiv)

V Mestni občini Krško se na županske volitve podaja šest kandidatov. Sinoči je na ePosavje potekalo soočenje, vendar se kandidat Jože Olovec tega ni udeležil. Že v teku dneva je na svoji FB strani tudi objavil, da se soočenja zaradi bolezni in izjemno visoke temperature ne more udeležiti. 

Olovec je še dodal, da so bile teme soočenja pravzaprav točke 11, 12, 15 in 18 volilnega programa MO SDS Krško. Dodana je bila še tema, vezana na NEK in morebitni drugi blok.

“Izbiro tem sprejemamo kot lepo priznanje našemu programu, saj očitno naslavljamo prava vprašanja, pomembna za naše okolje,” je dodal županski kandidat Jože Olovec.

Kot dokaz je objavil tudi prioritete Mestnega odbora SDS Krško, ki so hkrati tudi njegove prioritete kot kandidata za župana. Iz objavljenega je razvidno, da točke 11, 12, 15 in 18 zajemajo naslednje:

11. Večji nadzor na področju priseljevanja in nelojalne konkurence

12. Ukrepi na področju romske problematike in varnosti

15. Urejeno mestno jedro: garažna hiša, trgovska hiša, zelene površine in ureditev prometa Pod goro

18. Zavetišče za male živali

Prioritete in cilji MO SDS Krško in županskega kandidata Jožeta Olovca v celoti:

Vir: Jože Olovec | Facebook

V. S.