Gradnja Regijskega gasilskega poligona Krško tik pred zaključkom

Gradnja novega Regijskega gasilskega poligona Krško, ki raste v neposredni bližini sedeža Poklicne gasilske enote Krško, se bliža h koncu. Poligon bo sicer namenjen usposabljanju in vadbi gasilskim enotam prostovoljnih gasilskih društev iz celotnega Posavja ter tudi poklicnim gasilcem Poklicne gasilske enote Krško.

Zaključena so vsa gradbena dela Regijskega gasilskega poligona Krško, ki vključujejo izgradnjo vadbenega stolpa v štirih etažah, asfaltiranega platoja za vaje v dimenziji dobrih 1.500 kvadratnih metrov, betonskega platoja za tehnično reševanje in bazena za reševanje iz vode oz. globin. Poleg tega je na novo urejenih 21 parkirnih mest, cesta do parkirišča in priključek na lokalno cesto.

Predvidena pogodbena vrednost naložbe, ki jo sofinancirata Gasilska zveza Slovenije in Mestna občina Krško, je 845.000 evrov z DDV, od tega Mestna občina Krško zagotavlja približno 150.000 evrov. Občina je pred tem zagotovila tudi komunalno opremljeno zemljišče in dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem.

Projekt naj bi se z nakupom in postavitvijo potrebne opreme ter ureditvijo okolice zaključil spomladi 2024.

Vir: MO Krško