(FOTO) V Krškem odprli prostore Kariernega centra Posavje

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin, direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje mag. Nataša Šerbec in predstavnica Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Vlasta Stojak so s prerezom traku odprli nove prostore Kariernega centra Posavje, katerega namen je predvsem spodbujanje zaposlovanja mladih in pridobivanje kompetenc mladih za boljšo zaposljivost. Skupna vrednost naložbe, ki jo je finančno podprla Mestna občina Krško, je znašala nekaj več kot 270.000 evrov, od tega s strani sofinancerja pričakuje 147.000 evrov.

Kot je ob odprtju novih prostorov poudarila direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje, ki je vodilni partner projekta, so v okviru projekta Karierni center Posavje, kamor so poleg Regionalne razvojne agencije Posavje in Mestne občine Krško vključeni še Ljudska univerza Krško, Zavod za mladino in šport Krško, Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško in norveški partner Collective innovation, usposabljali mentorje, ki bodo izvajali karierna svetovanja, pripravili spletno platformo ter vzpostavili bazo delodajalcev in iskalcev zaposlitve. Projekt se zaključi konec aprila 2024, vendar že iščejo načine, kako bi ga nadaljevali, ker je, kot je izpostavila mag. Nataša Šerbec, ta nujno potreben. Partnerji v projektu bodo Kariernemu centru Posavje dali vsebino z razvitim programom sodelovanja med delodajalci, mladinskimi svetovalci in mladimi, izmenjava dobrih praks pa bo potekala z norveškim partnerjem Collective innovation, je še poudarila direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje.

Predstavnica Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Vlasta Stojak je v svojem nagovoru povedala, da so storitve poklicnega svetovanja v Sloveniji trenutno razpršene med šolo, javnimi zavodi, spletnimi stranmi in različnimi kariernimi središči, zato pozdravlja enovit sistem kariernega svetovanja v Sloveniji. »Zato je veliko bolj pohvalno, da je Regionalna razvojna agencija Posavje, ki združuje vse ključne akterje v regiji, prevzela pobudo in združila idejo, partnerske institucije in gospodarstvo ter partnerja iz Norveške. S tem projektom in s pomočjo sredstev Norveškega finančnega mehanizma postavlja podporno okolje mladim, ki bodo na enem mestu dobili informacije o priložnostih na trgu dela in katerega bodo opravljali usposobljeni svetovalci, kar je bil tudi del tega projekta.«

Župan Janez Kerin je ob odprtju novih prostorov izpostavil, da je bila Mestna občina Krško projektni partner, ki je izvedel in finančno podprl samo investicijo. V okviru projekta je bila Mestna občina Krško zadolžena za izvedbo rekonstrukcije podstrešnih prostorov Mencingerjeve hiše na naslovu CKŽ 2 ter za dobavo pisarniške opreme, kar omogoča ostalim partnerjem izvedbo projektnih aktivnosti. Skupna vrednost investicije je znašala nekaj več kot 270.000 evrov, od tega s strani sofinancerja pričakujejo 147.000 evrov, je še poudaril, ter ob tem dodal, da gre za vzpostavitev dinamičnega in digitalno podprtega podpornega okolja v regiji, ki bo povezoval mlade, delodajalce in lokalne mladinske ter izobraževalne organizacije.

Na podlagi uspešno izvedene prijave na razpis »Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov« Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 in slovenske soudeležbe je bilo RRA Posavje in petim drugim organizacijam odobreno sofinanciranje projekta Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji Posavje.

Projekt Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja „Karierni center Posavje“ v regiji Posavje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 499.997,20 EUR. Namen projekta je povečati zaposlitveni potencial mladih v regiji Posavje. »Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

Vir: Mestna občina Krško