Brežice: Občina sprejela proračun za leto 2018

Foto: Občina Brežice

Na 23. seji občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2018. V času javne razprave je bilo podanih 140 predlogov za spremembo proračuna, upoštevani so bili tisti predlogi, ki so bili v okviru proračunskih možnosti in v skladu z zakonodajo. Višina letošnjega proračuna znaša 28,3 milijona evrov, od tega bo občina 10,7 milijona evrov namenila za investicije, so sporočili iz Občine Brežice.

Kaj prinaša proračun v letu 2018

Proračunska sredstva bodo namenjena za investicije po vseh krajih občine:

  • za obnovo in modernizacijo cest,
  • gradnjo pločnikov in kolesarskih stez,
  • vodovodov in kanalizacij,
  • za obnovo večnamenskih domov, ipd..

Občina Brežice s proračunom zagotavljanje sredstva za redno delovanje javnih zavodov in društev. Proračun ohranja ukrepi na področju spodbujanja razvoja podjetništva, turizma in kmetijstva.

Občina bo del proračunskih sredstev namenila za izvedbo študije za vzpostavitev namakalnega sistema v kmetijstvu.

Več sredstev za turizem

V letu 2018 občina več sredstev namenja za razvoj turizma in pripravo projektnih dokumentacij za investicije, za katere bo kandidirala na razpisih za pridobitev evropskih in državnih sredstev. Občina bo urejala tudi parkirišče za avtodome s štirimi parkirnimi mesti na Prešernovi cesti in pričela vzpostavljati javni sistem za izposojo koles.

Večje investicije

Sprejeti proračun omogoča nadaljevanje večletnih investicij in začetek novih projektov.

V tem letu se bo pričela obnove železnega mostu preko Save in prva faza projekta izgradnja novega vrtca pri Osnovni šoli Artiče. Občina bo nadaljevala z obnovo in gradnjo vodovodov (Križe, Pišece, Cirnik, Ribnica-Gaj-Brezje, Cerklje III. faza).

Med večjimi projekti je tudi širitev pokopališča v Brežicah, kjer se bodo urejala parkirišča in cesta.  Začela se bo obnova Bizeljske ceste v Brežicah in 3. faza pločnika na Veliki Dolini.

V letu 2018 se bodo zaključili projekti pločnika in križišča Cerina, Mali Obrež, Globoko, Bizeljsko, Pohanca – Artiče in Župelevec.

Višja pomoč ob rojstvu otroka in ostale novosti

Proračun občine za leto 2018 prinaša nekaj novosti.

Med temi je povečanje pomoči ob rojstvu otroka iz 200 na 250 evrov in zagotovljena sredstva za izvajanje projekta Sopotnik, ki ponuja starejšim občanom brezplačne prevoze k zdravniku in po opravkih.

Novi proračun uvaja tudi enotno proračunsko postavko za sredstva, za katera lahko preko javnega razpisa kandidirajo društva upokojencev, ki delujejo v občini.

V proračunu so tudi načrtovana sredstva za poskusno uvajanje javnega mestnega potniškega prometa v mestu Brežice, ki bo prevažal potnike od železniške postaje do mesta. Rezervirana so tudi sredstva za revitalizacijo stavbe nekdanjega doma upokojencev Brežice, kjer želi občina urediti prostore za potrebe varstveno delovnega centra, društev in bivalnih enot, v kolikor bo država končno prenesla lastništvo stavbe na občino.