Brežice dobile največjo sončno elektrarno v Sloveniji

Danes je bila uradno odprta največja sončna elektrarna v Sloveniji, ki združuje sončno in vodno energijo. Elektrarna z močjo 6MWp bo s svojo letno proizvodnjo zadostila potrebam 1.800 gospodinjstev.

Gre za prvo sončno elektrarno v državi, ki je kot četrti agregat hidroelektrarne Brežice priključena na prenosno 110-kilovoltno omrežje. Obe elektrarni predstavljata hibridni sistem sončne in vodne energije. Naložba je znašala približno 5,5 milijona evrov, od tega je 750 tisoč evrov prispeval Eko sklad.

Kot je povedal generalni direktor družbe GEN energija d. o. o., dr. Dejan Paravan, je zmotno razmišljanje o zgolj ali jedrski ali energiji, pridobljeni iz obnovljivih virov. Dodaja še, da “je potrebno preseči umeten konflikt med obnovljivimi viri in jedrsko energijo, saj se ti dve tehnologiji dopolnjujeta in za energetsko neodvisnost bo potrebno vpeljati tako eno kot drugo, ki se bosta dopolnjevali“.

V celotni industriji izgradnje sončnih elektrarn pridobivamo en megavat na vsaka dva dni. “To je dober mejnik, o katerem smo mogoče lahko še štiri do pet let nazaj samo želeli, da pridemo tako daleč” je dejal minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer in izrazil željo po še pospešeni izgradnji sončnih elektrarn.

Vir: HESS