Bodo še zadnjo hidroelektrarno na spodnji Savi končno le začeli graditi?

HE Mokrice, vizualizacija.

Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi ima za gradnjo Hidroelektrarne Mokrice vsa soglasja, razen okoljevarstvenega, ki pa naj bi ga (končno) dobila kmalu. Hidroelektrarno, ki predstavlja še zadnji manjkajoči člen v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi, naj bi glede na napovedi tako začeli graditi aprila prihodnje leto, končana pa naj bi bila do sredi leta 2022.

Šlo bo za hidroelektrarno pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati pretoka 500 kubičnih metrov na sekundo, petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 131 gigavatnih ur. Delovala naj bi avtomatsko in bila daljinsko vodena. Njeno akumulacijsko jezero bo dolgo osem kilometrov in široko 450 metrov.

Območje vpliva hidroelektrarne bo segalo od sotočja Save s Krko do meje s Hrvaško. Na tem odseku bodo izvedeni ukrepi, ki bodo zagotovili optimalno izrabo električne energije, obenem pa naj ne bi poslabšali trenutnega stanje narave, zatrjujejo odgovorni.

Celotna naložba bo stala nekaj več kot 181 milijonov evrov, od tega 102 milijona energetski del, infrastrukturni del z mokriško vodno akumulacijo, gradnjo protipoplavne zaščite in druge infrastrukture pa okoli 75 milijonov evrov.

Tretjino denarja za energetski del bo zagotovila družba Hidroelektrarne na spodnji Savi, preostanek pa bodo pokrili z naknadnimi vplačili družbenikov, predvsem Gen energije in Holdinga slovenskih elektrarn. Infrastrukturni del nameravajo pokriti z denarjem iz skladov za vode in za podnebne spremembe, državnim vložkom in drugimi viri.

Težavo pri vsem tem je doslej predstavljalo pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, kar je v domeni Agencije RS za okolje (Arso), ki spada pod ministrstvo za okolje in prostor.

Čeprav zdaj navajajo, da bo dovoljenje kmalu pridobljeno, pa spomnimo na besede brežiškega župana Ivana Molana, ki je pred kratkim v enem izmed intervjujev o tem povedal:

Ivan Molan, župan Občine Brežice

“O skorajšnjem začetku gradnje HE Mokrice se vedno govori ob obiskih vlade in teden dni pred volitvami, ko nam obljubljajo, da je vse že urejeno in pripravljeno. Po dveh letih zamude je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2018 – 2021 uvrstila projekt izgradnje HE Mokrice. Žal pa projekt še vedno nima pridobljenega okoljevarstvenega soglasja, zato smo negotovi, kdaj se bodo dejansko začeli uradni postopki izgradnje HE.”

M. A.