Bivalna enota Krmelj izbrana na javnem razpisu za sofinanciranje gradnje

3D pogled bivalna enota Krmelj

Ministrstvo za solidarno prihodnost je na spletni strani objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje gradnje objektov za institucionalno varstvo odraslih oseb. Med izbranimi prejemniki sredstev je tudi Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca za projekt izgradnje bivalne enote za starejše v Krmelju.

Javni razpis, ki se je izvajal v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v decembru leta 2022. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi je pristojnost za izvajanje nalog na področju socialnega varstva v delu, ki se nanaša na institucionalno varstvo, prešla na Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje gradnje objektov za institucionalno varstvo odraslih oseb, z namenom zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter z upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte.

Občina Sevnica je v sodelovanju z Domom upokojencev in oskrbovancev Impoljca na razpis prijavila  gradnjo bivalne enote na naslovu Krmelj 38, kjer se nahaja star objekt v občinski lasti. Lokacija je v zadostni meri ustrezala zahtevam razpisa, zato je v začetku leta potekala intenzivna priprava dokumentacije za prijavo na razpis.

Strokovna komisija je v postopku razpisa izbrala 16 upravičencev, ki bodo prejeli sredstva v skupni višini 65 711 000,00 evrov. Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca za gradnjo Bivalne enote Krmelj prejme sredstva v višini 1 955 007, 00 evra.

Projekt gradnje Bivalne enote Krmelj je bil v mesecu aprilu predstavljen na novinarski konferenci.

Slavnostna predaja odločb o sofinanciranju Bivalne enote Krmelj

Vir: Občina Sevnica