27. aprila se ni začel upor proti okupatorju, takrat tudi ni bila ustanovljena OF

Na današnji dan uradno praznujemo dan upora proti okupatorju, ki je nadomestek za praznik ustanovitve Osvobodilne fronte, ki smo jo obeleževali v prejšnji nedemokratični državi. A dejansko se 27. aprila ni začel boj proti okupatorju, prav tako na današnji dan ni bila ustanovljena OF.

 

Kot prvi spopad z okupatorjem na slovenskih tleh v času druge svetovne vojne velja 13. maj 1941, ko so se trije vodilni pripadniki domoljubne organizacije TIGR (kar je kratica za Trst, Istra, Gorica in Reka) na Mali gori pri Ribnici spopadli z Italijani, pri čemer je bil ubit vodja Danilo Zelen. V prejšnji državi je oblast omenjeni spopad in datum zamolčala, saj je želela kot vodilno organizacijo, ki se je uprla okupatorju, prikazati OF, ki jo je vodila Zveza komunistov Jugoslavije.

Prav tako 27. aprila 1941, ni bila ustanovljena OF. Dejansko je bila ustanovljena Protiimperialistična fronta in še to en dan prej, 26. aprila 1941.

V hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani so se namreč 26. aprila 1941 sestali predstavniki Komunistične partije Slovenije (KPS) Boris Kidrič, Boris Ziherl in Aleš Bebler, krščanski socialist Tone Fajfar, sokol Josip Rus ter kulturniki Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip Vidmar.

Prvotno ime ob ustanovitvi je bilo Protiimperialistična fronta. Le malokdo namreč ve, da so prvi z nemškim rajhom kolaborirali komunisti. 23. avgusta 1939 sta namreč tedanja vodja diplomacij Sovjetske zveze in nacistične Nemčije, Vječeslav Molotov in Joachim von Ribbentrop, podpisala sporazum, ki je poleg medsebojnega nenapadanja določil tudi interesne sfere obeh držav v Evropi. Med drugim je predvidel delitev Poljske med Sovjetsko zvezo in Nemčijo, kar se je po napadu na to državo tudi dejansko zgodilo. Sporazum je prenehal veljati 22. junija 1941, ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo.

Ko so se torej 26. aprila 1941 v Vidmarjevi hiši sestali vodilni slovenski komunisti, so se sestali zato, da se dogovorijo o aktivnostih proti zahodnim državam, ki so bile takrat tekmice Nemčiji in Sovjetski zvezi. Ko je pakt med Nemčiji in Sovjetsko zvezo oz. komunisti mesec dni pozneje prenehal veljati, pa je bil omenjeni sestanek lažno interpretiran kot sestanek, na katerem se je začel oborožen upor proti okupatorju. Pri tem je prišlo tudi do določitve napačnega datuma.

Kot je pred časom za medije povedal zgodovinar Jože Pirjevec, se je to zgodilo zato, ker so vsaj 20 let po drugi svetovni vojni mislili, da je bila Protiimperialistična fronta dejansko ustanovljena 27. aprila. Ko so ugotovili, da je bila ustanovljena dan prej, so 27. april pustili, ker je bil že vpeljan v zavest ljudi.

A. M.