Obnova stadiona v Brežicah se bliža h koncu

Stadion Brežice.

Občina Brežice je objavila javni razpis za VII. fazo prenove Nogometnega stadiona Brežice, kar pomeni, da se prenova počasi bliža h koncu. Javni razpis predvideva ureditev razsvetljave glavnega igrišča, postavitev ograj z lovilnimi mrežami in izvedbo elektor priključka. Na razpis se je mogoče prijaviti do konca maja.

 

Brežiški občinski svet je sklep o prenovi stadiona sprejel septembra 2016. Do zdaj je bil prenovljen  celoten kompleks nogometnega stadiona, vključno s travnatim nogometnim igriščem. Na slednjem so postavili tudi namakalni sistem, ki omogoča učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo igrišča, s tem pa tudi boljše pogoje za trženje slednjega.

S prenovo so bili izboljšani pogoji za delo domačega društva – NK Brežice, omogočeno je bilo tudi širše trženje objekta, s čimer so zmanjšali stroške vzdrževanja.

M. P.