Krško: Porabili bodo več, kot bodo prejeli

S seje krškega občinskega sveta.

Občinski svet Občine Krško je na predlog krškega župana Mirana Stanka na zadnji seji sprejel osnutek odloka o občinskem proračunu za naslednje leto. Po njem bo občina v prihodnjem letu porabila 1,6 milijona več, kot bodo prejeli.

Po potrjenem osnutku odloka o proračunu bo namreč občina v prihodnjem letu porabila 41 milijonov evrov, medtem ko se bo v občinsko blagajno predvidoma nateklo 39,4 milijona evrov. Občina bo torej porabila 1,6 milijona evrov več, kot bo prejela denarja, pri čemer naj bi primanjkljaj pokrili z ostankom sredstev na računu iz preteklega leta.

Med prihodki v proračunu sicer najbolj izstopa podatek, da občina načrtuje, da bo iz evropskih sredstev prejela 1,8 milijona evrov, kar je za 84 odstotkov več kot v letošnjem letu. Slednje kaže, da bo občina letos iz evropskih skladov prejela zelo malo denarja.

Se pa na občini pohvalijo, da bodo za naložbe v prihodnjem letu namenili predvidenih 17 milijonov evrov. Med večjimi naložbami načrtujejo dograditev in širitev objekta Valvasorjeve knjižnice Krško, nadaljevanje gradnje krške obvoznice, ureditev trga na Raki, gradnjo večnamenskega doma na Zdolah in ureditev ceste skozi Zdole, nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture Gorica, Jelše, Veliki Podlog ter dogradnjo objekta Poklicne gasilske enote Krško in PGD Videm.

M. P.