Tradicionalno srečanje posavskih županov z novinarji

Tradicija novinarskih konferenc oz. srečanj posavskih županov z novinarji, fotografi, snemalci in drugimi predstavniki medijskih hiš, ki poročajo in obveščajo občane o dogajanju v Posavju, je letos potekala v občini Brežice, v Termah Paradiso v Dobovi. Župani so si bili enotni, da posavske občine dobro sodelujejo ter da je Posavje lep primer dobre prakse povezovanja ter sodelovanja v slovenskem merilu. Župani so predstavili večje dosežke občin v 2023 in načrte za leto 2024. Zahvalili so se novinarjem in ostalim predstavnikom medijev, ki korektno delajo in obveščajo Posavce o delu občin ter vseh ostalih za življenje pomembnih stvareh.

 

DSC_9886.JPG

DSC_9871.JPG

DSC_9894.JPG

DSC_9892.JPG

DSC_9932.JPG

Predstavitev dosežkov občin v 2023 in načrti za 2024

Skupni izzivi posavskih občin ostajajo evropska sredstva, za katera država še vedno ni pripravila razpisov, umeščanje projektov državnega projekta v Posavje ob nespoštovanju že danih zavez (npr. nižanje koncesnin od HE), dotrajana državna cestna infrastruktura in centralizacija države.

Na skupni novinarski konferenci občin posavske regije so sodelovali gostitelj letošnjega srečanja župan Ivan Molan (Občina Brežice) in župani Franjo Debelak (Občina Bistrica ob Sotli), Robert Zagorc (Občina Kostanjevica na Krki), Janez Kerin (Mestna občina Krško), Tomaž Režun (Občine Radeče) in Srečko Ocvirk (Občina Sevnica).

DSC_9928.JPG

Župan Ivan Molan je poudaril, da mora država ob umeščanju državnih projektov v Posavje sodelovati z vsemi posavskimi občinami, na področju dosežkov občine Brežice je izpostavil zaključek evropskih projektov Kolesarske povezave Brežice-krška vas in Hidravlične izboljšave vodovodnega sistem v Brežicah in Bistrici ob Sotli, ki je povezal obe občini. V 2024 brežiška občina načrtuje zaključek gradne prizidka zdravstvenega doma in lekarne ter začetek obnove kulturnega doma v Brežicah.

DSC_9898.JPG

Župan Franjo Debelak je leto 2023 komentiral z besedami »V Bistrici smo bolje sodelovali z novinarji kot pa z naravo«, saj je občina imela velike stroške s sanacijo plazov. V letu 2024 občina načrtuje nakup oz. prevzem ruševin gradu, ki jih nameravajo urediti v razgledno turistično točko, širili pa bodo tudi vrtec in telovadnico, pri tem pričakujejo pomoč države in tudi obnovo regionalne ceste Bistrica-Bizeljsko.

DSC_9899.JPG

Župan Robert Zagorc je izpostavil uspešno zaključene projekte občine, med temi so najbolj ponosni na 5,4 km dolgo kolesarsko povezavo, ki je pogosto v uporabi. V letu 2024 načrtujejo ureditev javnega vodovoda v dveh vaseh in obnovo preostalih dveh mostov mesta Kostanjevica na Krki.

DSC_9905.JPG

Župan Janez Kerin je izpostavil dobre odnose med posavskimi župani. Mestna občina Krško je bila uspešna realizaciji proračuna za leto 2023. V letu 2024 načrtujejo začetek novogradnje za OŠ dr. Mihajla Rostoharja in črpanje sredstev preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki je namenjen mestnim občinam.

DSC_9923.JPG

Župan Tomaž Režun je izpostavil nespoštovanja zavez s strani države. V 2023 so v Radečah energetsko sanirali zdravstveni dom in  obnovili notranjost športne dvorane. Poleg številnih projektov občina v 2024 nadaljuje s sanacijo plazu Žebnik, ki je velik kar 5 ha, in gradnjo javne infrastrukture za novo naselje za cca 30 novih stanovanjskih objektov. Občina v mestnem jedru odkupuje posamezne objekte, kjer v prihodnje načrtuje ureditev stanovanj.

DSC_9927.JPG

Župan Srečko Ocvirk je dejal, da je Posavje gospodarsko, družbeno in politično povezan prostor, kar nenazadnje dokazujejo tudi dnevne migracije med občinami. Izpostavil je dejstvo, da imajo občine večinoma večletne projekte, saj postajajo ti tako finančno kot izvedbeno vedno bolj zahtevni. V 2024 občina nadaljuje gradnjo OŠ Ane Gale Sevnica., država pa bo v Sevnici celostno obnovila železniško postajo.

Srečanja so se udeležili tudi podžupani in podžupanje posavskih občin, direktorice občinskih uprav in sodelavke s področja stikov z mediji. Dogodek je povezovala Anja Urek.

Vir: Občina Brežice