Participativni proračun 2024: Znani so izbrani projekti v Sevnici

SMS glasovanje za umestitev pobud participativnega proračuna v predlog občinskega proračuna za leto 2024 se je zaključilo 10. septembra. Projekt »Sobivam, sodelujem, soodlačam« v sevniški občini teče že peto leto zapored, izbor projektov s SMS glasovanjem pa je potekalo tretjič.

Občanke in občani so za vse projekte skupaj namenili 3.391 glasov, kar je kar 2.125 glasov več kot v lanskem letu.

Območje KS Krmelj in KS Šentjanž je prejelo 1.145 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti iz tega območja in sicer pobuda za ureditev nove strešne kritine za Gasilski dom Krmelj (587 glasov),  pobuda za ureditev otroškega igrišča na Velikem Cirniku (435 glasov) in pobuda za financiranje izdaje knjige novejše zgodovine Šentjanža (68 glasov). Za projekte za območje KS Boštanj je bilo namenjenih 910 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za ureditev kuhinje v domu vaščanov in gasilcev na Okiču (277 glasov), pobuda za delno obnovo Gasilskega doma Boštanj (264 glasov) in pobuda za nakup stolov in miz za dvorano kulturnega doma Lukovec (147 glasov). Projekti za območje KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec so skupaj zbrali 578 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup projektorja in platna za Gasilski dom Poklek (197 glasov), pobuda za nakup novih garažnih vrat za Gasilski dom Blanca (183 glasov) in pobuda za nabavo dveh prikazovalnikov hitrosti za naselje Dolnje Brezovo (98 glasov). Za projekte za območje KS Tržišče in KS Primož je glasovalo 427 posameznikov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup in postavitev dveh solarnih svetilk in treh cestnoprometnih ogledal na Škovcu (197 glasov), pobuda za ureditev pogostitvenega prostora v Grozdetovi hiši (113 glasov) in pobuda za nakup mobilnega odra in klopi za gasilski dom Telče (66 glasov). Projekti za območje KS Loka in KS Zabukovje so skupaj zbrali 322 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup urbanega pohištva, lesene stojnice, hladilne vitrine in košarkarskega koša za Gasilski dom Zabukovje (192 glasov), pobuda za ureditev vaškega igrišča na Bregu (77 glasov) in pobuda za nakup miz in klopi za pokopališče na Razborju (24 glasov). Za območje KS Sevnica je bila v predlog občinskega proračuna za leto 2024 umeščena ena pobuda in sicer nakup mestnih košev za ločevanje odpadkov (9 glasov).

Celoten postopek je bil izveden skladno z objavljenim razpisom. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je znašala 138 tisoč evrov; do 23 tisoč evrov za vsako od 6 območij. Opredeljena vrednost za posamezen projekt je bila od 3 do 11.500 evrov.

Projekti bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024, ki ga obravnava in sprejme Občinski svet Občine Sevnica.

Pobuda Število glasov Vrednost, ki se uvrsti v predlog proračuna
Dva prikazovalnika hitrosti v naselju Dolnje Brezovo 98 7.000,00 EUR
Projektor in platno v Gasilski dom Poklek 197 4.400,00 EUR
Nova garažna vrata za Gasilski dom Blanca 183 11.500,00 EUR
Mestni koši za ločevanje odpadkov 9 11.500,00 EUR
Nakup stolov in miz za dvorano kulturnega doma Lukovec 147 3.000,00 EUR
Delna obnova Gasilskega doma Boštanj 264 11.500,00 EUR
Izdelava kuhinje v domu vaščanov in gasilcev na Okiču 277 8.500,00 EUR
Nova strešna kritina za Gasilski dom Krmelj 587 11.500,00 EUR
Izdaja knjige novejše zgodovine Šentjanža 68 4.900,00 EUR
Otroško igrišče na Velikem Cirniku 435 6.600,00 EUR
Mobilni oder in gasilske klopi za gasilski dom Telče 66 2.600,00 EUR
Dve solarni svetilki in tri cestnoprometna ogledala na Škovcu 197 10.500,00 EUR
Ureditev pogostitvenega prostora v Grozdetovi hiši 113 9.900,00 EUR
Urbano pohištvo, lesena stojnica, hladilna vitrina in košarkarski koš za Gasilski dom Zabukovje 192 11.500,00 EUR
Klopi in mize za pokopališče na Razborju 24 5.300,00 EUR
Ureditev vaškega igrišča na Bregu 77 6.200,00 EUR

 

Vir: Občina Sevnica