Otvoritev razširjenega križišča in ceste v Podborštu

V torek, 14. novembra 2023, je bil s priložnostnim dogodkom namenu predan razširjen in na novo asfaltiran cestni odsek čez naselje Podboršt v krajevni skupnosti Šentjanž.

V sklopu ureditev je bila porušena opuščena stanovanjska stavba, s čimer je bil pridobljen nov prostor za razširitev strmega cestnega ovinka. Na novo je bila izvedena meteorna kanalizacija, prilagojeni so bili cestni priključki, celoten odsek pa je bil nato tudi na novo preplaščen. Z ureditvijo se je na tem odseku močno povečala preglednost, s tem pa tudi varnost vseh udeležencev v prometu.

Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Repovž. Poudaril je, da je bilo za realizacijo projekta potrebnega veliko usklajevanja. Projekt je ob zaključku povezal krajane Podboršta, predvsem pa omogočil bolj varne vsakdanje poti vseh, ki uporabljajo to cestno povezavo.

Župan Srečko Ocvirk je prav tako pozdravil druženje krajanov ob novi pridobitvi, ob tem pa poudaril, da Občina Sevnica skladno z zmožnostmi vzdržuje in obnavlja široko razvejano cestno mrežo. Investicije v prometno in komunalno infrastrukturo pogosto konkurirajo investicijam v šolsko in predšolsko vzgojo, športne, kulturne in večnamenske objekte ter druge objekte družbenih dejavnosti. Kompromis, ki ga je vsako leto na ravni lokalne skupnosti potrebno sprejeti ob oblikovanju proračuna, je zato zelo zahteven. Hkrati pa je pomembno, da je kompromis usmerjen v enakomeren razvoj vseh krajev v občini in da se v posameznem kraju razvija tisto, kar je najbolj potrebno. Ob tem se je zahvalil izvajalcu in podizvajalcu gradbenih del ter vsem zaželel varno vožnjo po obnovljeni cesti.

Trak sta skupaj z županom in predsednikom sveta krajevne skupnosti prerezala najstarejši in najmlajši krajan Podboršta.

V sklepnem delu prireditve je prenovljeni cestni odsek blagoslovil župnik Janez Cevec.

Prijeten kulturni program so pripravili mladi krajani, Tjaš Murenc z melodijami harmonike, ter Eva Vozelj in Tajda Prijatelj z recitacijami pesmi, ki so posvečene cestam.

Vir: Občina Sevnica