Odvzem govedi pri Možganovih: Ministrstvo ugotovilo, da je veterinarska inšpektorica v postopku zagrešila hude kršitve

Končno odločitev ministrstva za kmetijstvo v pritožbi Rudija Možgana, ki mu je inšpektorica Danuša Štiglic v razvpitem primeru odvzela krave, poroča 24ur.com. Ministrstvo je namreč ugodilo pritožbi kmeta zoper odločbo inšpektorice, s katero mu je 14. novembra odvzela govedo.

V obrazložitvi ministrstvo pritrjuje pritožbi in ugotavlja, da je veterinarska inšpektorica v postopku zagrešila hude kršitve zakona o upravnem postopku tako pri pisanju zapisnika, pri vodenju postopka in pri samem odvzemu živali. Bistvena pomanjkljivost je, da inšpektorica v zapisniku sploh ni napisala v kakšnem stanju so bile živali, zato je bila odločba o odvzemu goveda nezakonita in jo je ministrstvo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje enoti v Novo mesto, ki bo v ponovljenem postopku moralo ugotoviti, v kakšnem stanju so bile živali.

Zagovornik Rudija Možgana, odvetnik Franci Matoz, je z odločitvijo zadovoljen. “Drugostopenjski organ je v celoti pritrdil naši pritožbi in temu, da je bil postopek voden nezakonito. Posledica je tudi odprava odločbe in vrnitev v ponovno odločanje.” Matoz sedaj pričakuje, da bo prvostopenjski organ, z drugim inšpektorjem, čim prej izdal odločbo, “po kateri bodo živali vrnjene kmetu”. 

Kakšne hude kršitve zakona o upravnem postopku je storila inšpektorica Danuša Štiglic“V postopu je bilo tako rekoč vse narobe. Inšpektorica ni spoštovala določb zakona o upravnem postopku, niti zakona o inšpekcijskem nadzoru, narobe je vodila postopek, ni pravilno oziroma sploh ni zapisala zapisnika, ki je bil pomanjkljiv, v nekaj stavkih. Ustna odločba je bila izdana, vendar ne obrazložena. Ni bilo ugotovitve, v kakšnem stanju so živali, stranki pa ni bila dana možnost, da se izjavi in sodeluje v postopku,” pojasnjuje Matoz, ki kot največjo pomanjkljivost vidi to, da inšpektorica “sploh ni ugotavljala stanje živali.”

Matoz sicer priznava, da rejec vseh zadev res ni imel urejenih, a vseeno meni, da bi inšpektorica lahko ukrepala drugače. “Najbolj primerno je, da inšpektorica, ko si zadevo ogleda, podrobno opiše, ugotovi stanje živali in kako se reja izvaja, izda ureditveno odločbo, v kateri bi stranki določila, da pomanjkljivosti, ki so verjetno bile, odpravi”. Zagovornik kmeta verjame, da bi Možgan napake odpravil, s tem pa po mnenju Matoza ne bi sploh prišlo do “nezakonitega odvzema živali”. 

Matoz je v sredo že govoril z novim inšpektorjem, ki sedaj vodi zadevo. Meni, da bi odločbo o ponovnem postopku lahko izdal hitro, nekje v sredini januarja.

Vir: 24ur.com