Krško z okolico po neurju obiskala državni sekretar na obrambnem ministrstvu in poveljnik civilne zaščite

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu mag. Rudi Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si v spremstvu župana Mestne občine Krško Janeza Kerina ogledala posledice četrtkovega neurja v Krškem in okolici.

V četrtek je Krško z okolico zajelo močno neurje s točo, vremenska ujma je prizadela osem krajevnih skupnosti oz. mestnih četrti. Aktiviran je bil štab civilne zaščite, v intervenciji je sodelovalo 90 poklicnih in prostovoljnih gasilcev z dvajsetimi vozili. Gmotna škoda je zagotovo velika, a natančnih podatkov zaenkrat še ni, je povedal župan Mestne občine Krško Janez Kerin. »Govorimo o poškodovanju stanovanjskih objektov – gre za 200 poškodovanih objektov, predvsem streh in steklenih delov, poškodovana so vsa vozila, ki so bila v tem času na tem območju – v starem delu Krškega, na Gori, Cesti, Dunaju, v Starem Gradu, Brestanici, delu Senovega, v Spodnjem Starem Gradu ter na Libni in Zdolah. Materialna škoda je za zdaj še neznana. Prejeli smo več kot 200 klicev na številko 112 oz. potem tudi neposredno na Poklicno gasilsko enoto Krško, odzvali smo se na vse intervencije. Mestna občina Krško kot taka je že imenovala tri komisije za ocenjevanje škode in je že pristopila k svojemu delu. Glede poškodb na poljedelskih pridelkih ocenjujemo, da so na vinogradniškem, sadjarskem in zelenjadarskem delu, kjer ni bilo protitočne zaščite, stoodstotne, medtem ko je škoda pri poljščinah do 90-odstotna.«

Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Rudi Medved je po koncu obiska Krškega z okolico povedal, da današnji dan kaže več obrazov včerajšnje ujme. »Škoda je od območja do območja zelo različna. Medtem ko smo v Brežicah ugotovili, da je v glavnem uničen pridelek na kmetijskih površinah, je tukaj v Krškem poškodovanih več sto objektov, zaradi toče je uničeno neznano število avtomobilov. Škoda bo zelo velika.« Ker gre razsežnosti škode, ki jih občine same ne bodo mogle odpraviti, je obljubil hiter odziv države. Prizadetim občinam bodo pomagali s pokritjem intervencijskih stroškov, kot so maja ob ujmah na severovzhodu Slovenije že uspešno preizkusili v praksi. »Prvič doslej smo pozvali občine, da takoj ocenijo intervencijske stroške, s katerimi zagotavljajo normalno življenje. Na podlagi tega sklepa je vlada v mesecu dni te stroške tudi povrnila. Enako nameravamo storiti tudi tokrat. Ekipe so že na terenu, verjetno pa bo trajalo kakšen dan več kot spomladi – takrat je bilo namreč prizadetih 60 občin, zdaj jih je vsaj dvakrat več, a se bomo vsekakor potrudili, da ta proces čim prej izpeljemo,« je pojasnil državni sekretar na obrambnem ministrstvu. Izpostavil je še mehanizem, ki ga bodo aktivirali, in sicer da bo država pokrila stroške posameznih gasilskih društev, ki prizadetim občinam priskočijo na pomoč iz drugih občin, s čimer jih bo tudi finančno razbremenila.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je v izjavi za medije povedal, da bodo letos že drugič aktivirali prej omenjeni mehanizem državne pomoči, in če bodo občine odzivne, bodo prvo poročilo in prvi intervencijski stroški pripravljeni v prihodnjem tednu. »Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije dobijo tudi čim prej povrnjene neposredne stroške.« Dodal je, da pričakujejo odziv občin. »Občine so tiste, ki morajo Upravi RS za zaščito in reševanje prijaviti škodo, uprava je tista, ki bo to škodo seštela in pripravila generalni sklep za pričetek postopka ocenjevanja škode. Če bo ta škoda presegla, v kar ne dvomim, tiste 0,3 promila prihodkov državnega proračuna, bo v to verigo vstopila tudi država, ki bo pomagala tudi na ta način, poleg že prej omenjenih intervencij.«

VIR: MO Krško