Vizjak ostaja predsednik OO SDS Brežice

Prisotni člani novoimenovanega izvršilnega odbora

Minuli četrtek je na posestvu Pr’ Geči v Selah pri Dobovi potekala redna programska in volilna konferenca OO SDS Brežice, kjer je bilo prisotnih več kot 50 članov.

Poročila predsednika, vodje svetniške skupine, blagajnika in več komisij o delu v minulem mandatu so izpostavljala aktivnosti, ki so prispevale k razvoju vseh krajev in krajevnih skupnosti v občini Brežice, s poudarkom na dvigu kakovosti življenja občanom.

Kot so zapisali v OO SDS Brežice, volitve niso prinesle presenečenja: “Mag. Andrej Vizjak bo še en mandat na čelu brežiškega odbora SDS. Članice in člani smo mu izkazali soglasno podporo. Izvoljen je bil tudi novi 15 članski izvršilni odbor in novi člani nadzorne komisije.”

Mag. Andrej Vizjak, predsednik

Program dela OO SDS Brežice za naslednje mandatno obdobje je osredotočen na še večji stik z občani in na še boljše prepoznavanje potreb ljudi s sočasno aktivno vlogo oblikovanja politike za razvojno občino, ki jo bodo zagovarjali in predstavljali člani, ki so bili izvoljeni v občinski svet, so še zapisali v odboru.

Vir: OO SDS Brežice