Sevnica: Prva ura parkiranja na modri coni ostaja brezplačna

Občinski svet Občine Sevnica je maja 2022 sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica. Z odredbo je bila uvedena možnost plačevanja parkirnin preko sistema EasyPark. Predvidena je bila tudi sprememba tarife plačevanja parkirnin, ki pa zaradi težav s dobavo parkomatov ni bila realizirana.

V tem času je občinska uprava po zbranih odzivih na predlog in na podlagi izraženih potreb v zvezi s parkiranjem v mestu Sevnica pripravila nov predlog, ki je bil potrjen na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnice. Ta še naprej omogoča brezplačno parkiranje do ene ure na vseh javnih parkirnih mestih, ki so označena z modro cono. Občinski svet je predlog Odredbe potrdil na svoji 6. redni seji.

V poletnih mesecih bodo tako na javnih parkiriščih postopoma nameščeni parkomati, ki bodo aktivirani s 1. avgustom 2023, ko se odredba začne uporabljati. S postavitvijo parkomatov se ukinja možnost ročnega označevanja prihoda na parkirno mesto, hkrati pa bodo parkomati omogočili možnost zakupa dlje trajajočega parkiranja, kar na parkirnih mestih modre cone brez parkomatov do sedaj ni bilo mogoče. Po preteku prve brezplačne ure se plačuje parkirnina za vsako začeto uro parkiranja in sicer 0,70 evra na uro. Do 1. avgusta 2023 bo v veljavi še stari cenik, ki predvideva plačilo za uro parkiranja javnih parkiriščih na Trgu Svobode (pred HTC, nad HTC) in na Prešernovi ulici.

Modre cone se s to spremembo ne bodo širile, ampak ostajajo nespremenjene. Območja plačljivega parkiranja torej ostajajo na javnih parkiriščih na Trgu Svobode (pred HTC, nad HTC), na Prešernovi ulici, na parkirišču pred občinsko stavbo in na parkirišču na Glavnem trgu.

Vir: Občina Sevnica