Potekal je 5. kmetijski forum v Brežicah

Brežice, 1. marec – Občina Brežice je v sodelovanju z Društvom podeželske mladine Brežice pripravila 5. kmetijski forum, ki je potekal v večnamenski dvorani Mladinskega centra. Tokratni forum je poudaril pomen mladih v kmetijstvu, predstavil precizno kmetijstvo in uvajanje novih tehnologij, dopolnilne dejavnosti na kmetiji kot poslovno priložnost in primer dobre prakse – Kmetijo Perko.

Na začetku foruma sta zbrane nagovorila župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik Društva podeželske mladine Brežice Karlo Budič.

Župan je dejal, da je kmetijstvo je pomembna panoga za občino, povezuje se s turizmom, pomembna pa je tudi lokalna in zdrava pridelava hrane. V luči samooskrbe postaja kmetijstvo še pomembnejše, težave oz. izzivi lokalnega kmetijstva so podobni kot v svetu – podnebne spremembe in nihanje trgov. Občina prispeva k ohranjanju in razvoju kmetijstva s sredstvi za sofinanciranje naložb v kmetijstvu kot so protitočne mreže, za delovanje društev in izobraževanje. Poleg vlaganj v javno infrastrukturo na podeželju je občina v 2023 tehnološko posodobila namakalni sistem Arnovo selo. Župan je poudaril, da bo občina tudi v prihodnje posvečala pozornost kmetijstvu z razumevanjem razmer, s katerimi se soočajo kmeti.

DSC_0373.JPGKarlo Budič je predstavil društvo, ki so ga mladi oživili pred petimi leti in je del Zveze slovenske podeželske mladine. Kar je bilo v začetku druženje v prostem času je preraslo v društvo mladih prevzemnikov kmetij, ki se v sklopu društva izobražujejo tudi na mednarodni ravni s sodelovanjem in izmenjavo izkušenj. Poudaril je, da si kmetje želijo delati to, kar znajo, pri tem pa jih država ne sme omejevati. Izpostavil je predvsem preveč birokracije in uvoz cenene ter manj kakovostne hrane.

Številne udeležence foruma sta pozdravila tudi  regijski predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine za Posavje Jernej Križančič in predstavnica Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Novo mesto Zdenka Kramar.

DSC_0409.JPG

O priložnostih za mlade prevzemnike kmetij, pametnih kmetijah in primer dobre prakse

V nadaljevanju foruma so se zvrstili štirje predavatelji. Mira Kambič – Štukelj, specialistka za razvoj podeželja iz KGZ Novo mesto je predstavila možnosti  finančnih spodbud za mlade kmete v novem programskem obdobju skupne kmetijske politike 2023-2027.

Precizno kmetijstvo in uvajanje novih tehnologi kot odgovor na izzive sodobnega kmetijstva (pridelava dostopne, varne in kakovostne hrane, ohranjanje okolja in razvoj podeželja) je predstavil Martin Mavsar, specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo, KGZ Novo mesto.

Vrste in možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot poslovne priložnosti za mlade prevzemnike kmetij ter pogoje in oblike dejavnosti pa je predstavila Slavica Grobelnik, terenska svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, KGZ Novo mesto.

Forum se je zaključil s predstavitvijo primera dobre prakse mladega prevzemnika kmetije Perko – Aleša Perka iz Spodnje Velke na obrobju Slovenskih goric. Poleg živinoreje (200 glav govedi), pridelujejo tudi vina lastne blagovne znamke (Vino Perko), poskusili pa so tudi z gojenjem jagod in kapusnic. Kmetijo obdelujejo po principu preciznega kmetijstva, mladi prevzemnik je uvedel način vodenja kmetije kot podjetja s spremljanjem ekonomskih kazalnikov. Dejal je, da je cilj ohraniti delovna mesta na kmetiji in razvijati kmetijstvo.

DSC_0415.JPGStanje kmetijstva v brežiški občini je stabilno

Vsebina predavanj, ki so bila na forumu, je objavljena v Biltenu 5. kmetijskega foruma, ki ga je uredil Roman Matjašič, višji svetovalec za kmetijstvo na Občini Brežice. O kmetijstvu v občini je dejal, da so mladi steber razvoja kmetijstva, zato so bile teme foruma namenjene njim. Kje so finančne spodbude, kam se lahko mladi prevzemniki kmetij usmerijo, kje lahko spoznajo dobre prakse. Glede na podatke o kmetijstvu v občini Brežice je stanje stabilno, v občini je vpisanih 3.119 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 10.064 ha kmetijskih zemljišč (januar 2024). Obdelovalne površine (njive) so se povečale za dobrih 312 ha, zmanjšala pa se je raba zemljišč za vinograde (za 125 ha  manj kot v 2023 do 2024 oz. za 170 ha manj kot leta 2018). V občini je na področju kmetijskih zemljišč največ njiv (5.195 ha), sledijo trajni travniki (3.594 ha), vinogradi (570 ha), začasni travniki (268 ha) in intenzivni sadovnjaki (262 ha).

DSC_0491.JPG  DSC_0471.JPG

Program foruma je povezovala Anja Urek, za glasbeni program sta poskrbela mlada glasbenika Brina Budič (vokal) in Luka Geč (kitara).

Vir: Občina Brežice