Podpis pogodbe za nadgradnjo turistične ponudbe Tončkovega doma na Lisci

Pogodbo sta podpisala direktor Komunale d. o. o. Sevnica Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk

Z uspešno prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost bo Občina Sevnica nadgradila turistično ponudbo Tončkovega dom na Lisci.

Vse od prevzema lastništva Tončkovega doma si Občina Sevnica prizadeva za primerno ureditev širšega območja Lisce. V zadnjih devetih letih so bile tako izvedene številne aktivnosti s povezovanjem na ravni regije Posavje, med njimi je tudi vključitev območij posebnega pomena in (za)varovanih območij ter oblikovanje razvojnega območja na osnovi načel trajnostne ekonomije in trajnostnega razvoja lokalnega okolja.

Tončkov dom na Lisci je danes moderna planinska koča, ki je ob pestri gostinski ponudbi in udobnih nastanitvenih kapacitetah vse bolj obiskana destinacija. Lisca je kot eden najvišjih vrhov Posavja že več kot 100 let priljubljena izletniška točka in planinska točka.

Največ sprememb smo lahko na Lisci opazili med leti 2018 in leti 2022. V letu 2019 je bila dokončana celovita prenova jedilnice, zamenjana je bila tudi dotrajana streha. Leto kasneje so bile porušene statično neprimerne depandanse ob Tončkovem domu, Občina Sevnica pa je v Tončkovem domu uredila celovito prenovo kuhinje, predprostora, spominske sobe in točilnega pulta. V letu 2021 je sledila še obnova nastanitvenih kapacitet, torej 1. nadstropja in mansardnega dela Tončkovega doma. Obiskovalcem, ki bi na Lisci želeli ostati dlje časa, je sedaj na voljo 50 ležišč v dvoposteljnih, zakonskih, družinskih in skupinskih sobah.

V letošnjem letu se na Lisci izvajata kar dva projekta. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada je podprt projekt »Lokalno je povezovalno«, v sklopu katerega je bila v začetku leta urejena nova nadstrešnica ob Tončkovem domu. Projekt se sicer osredotoča predvsem na oblikovanje novih vsebin turističnih doživetij na Lisci.

Za projekt »Po Jurkovih poteh« je Občina Sevnica uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Pridobljena nepovratna sredstva znašajo 214.102,08 evrov. Občina Sevnica v sklopu tega projekta načrtuje rekonstrukcijo betonske ploščadi ob Tončkovem domu, osvetlitev gostinske terase, zamenjavo ograj na gostinski terasi in postavitev novih ograj na PZA postajališču, ureditev stopnic, ki vodijo proti športnem igrišču, z ureditvijo klančine za invalide, ureditev novega tobogana na otroškem igrišču, ureditev vodne hiške, ureditev ekološkega otoka, postavitev nadstrešnice in ureditev postaje za e-kolesa. V sklopu projekta bo digitalizirana Jurkova učna pot in predstavljena kot novo doživetje za individualne obiskovalce. Potekal pa bo tudi razvoj novega produkta »Vikend dobrega počutja«.

V torek, 12. 9. 2023, je v Tončkovem domu potekal podpis pogodbe z na javnem naročilu izbranim izvajalcem del, to je Javnim podjetjem Komunala d. o. o. Sevnica. Pogodbena vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost za vse načrtovane infrastrukturne posodobitve znaša 389.173,61 evrov.

Pogodbo sta podpisala direktor Komunale d. o. o. Sevnica Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk

S to dodatno nadgradnjo turistične ponudbe bodo ureditve na širšem območju Lisce postale zaokrožena celota, ki bo tako domačim ljubiteljem Lisce kot tudi njenim obiskovalcem od blizu in daleč nudila edinstveno in pristno doživetje narave, rekreacije in čudovitih razgledov, ki jih ponuja Lisca.

Vir: Občina Sevnica