Brežice: Občina bo še letos začela s preobrazbo znamenitega Vodovodnega stolpa

Občina Brežice je pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo znamenitega Vodovodnega stolpa, simbola mesta in občine. Občina ga želi obnoviti in urediti kot razgledno točko, ki bo obogatila turistično ponudbo.

Površina je omejena, zato bo stolp v celoti namenjen kulturnim in tehničnim vsebinam znamenitosti Brežic.

Stolp bo med drugim dobil novo vsebino. V paviljon ob njem bodo umeščene tudi spremljevalne dejavnosti, kot so info točka, trgovinica s spominki, kavarna in sanitarije.

Občina začetek del načrtuje v letošnjem letu 2021, še prej pa bo treba z rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva.

Ocenjena vrednost celotnega projekta obnove znaša 1,9 milijona evrov. Občina načrtuje zaključek obnovitvenih del stolpa v oktobru 2022.

M. P.