Župan Ivan Molan: “Sprememba Zakona o vodah varuje priobalni pas”

Ivan Molan, župan Občine Brežice

Državni zbor je marca letos sprejel spremembe Zakona o vodah, nato je to potrdil še Državni svet RS. Nekateri s tem niso zadovoljni, zato bomo državljani in državljanke o tem odločali na referendumu

Brežiški župan Ivan Molan je o spremembah zakona povedal naslednje:

“Sprememba zakona o vodah prinaša poenostavljene postopke za pridobivanje dokumentacije za javno športno in rekreacijsko infrastrukturo ob hidroelektrarni.

Naši občani in obiskovalci se bodo lahko rekreirali na športno rekreacijskih površinah Grič, Mostec in v dostopnem vodnem centru v Vrbini.

V občini si želimo, da bi lahko tako, kot je to mogoče drugje po svetu, v priobalnem pasu izvajali športne in rekreativne aktivnosti ter uredili spremljajočo javno infrastrukturo, kot so npr. čolnarne.

Po novem Zakonu o vodah bo o ureditvah v priobalnem pasu brez izjem odločala stroka in ne aktualna vladna politika, kot je bilo to do sedaj.

Sprememba zakona varuje priobalni pas, kjer na podlagi soglasij strokovnih služb omogoča urejanje javne infrastrukture, onemogoča pa gradnjo zasebnih objektov, npr. vil ob morju in jezerih, kot je bilo to mogoče do sedaj.

Nov zakon namenja tudi več denarja za urejanje vodotokov, ki pri nas še vedno poplavljajo, zato bo novi zakon prispeval k večji varnosti pred poplavami.”

M. P.