Živite ob progi Dobova – Ljubljana? Sodelujte v anketi o hrupu

(vir: Wikipedija)

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je leta 2019 začela z izdelavo študije o protihrupnih ob glavni železniški progi Dobova – Ljubljana na območju treh občin, med drugim tudi območju občine Sevnica.

Da bi bila študija čim bolj celovita in da bodo ukrepi varstva pred hrupom tudi odraz opažanj občank in občanov ter njihovega odnosa do obremenjenosti okolja s hrupom, so na direkciji prebivalcem občine Sevnica pripravili vprašalnik, s pomočjo katerega se bodo dodatno seznanili s težavami, s katerimi se ti soočajo zaradi hrupa ob železniški progi in podali boljše rešitve.

Anketa je dostopna preko spleta na spletni strani www.1ka.si/a/252255

Mogoče jo je oddati tudi po pošti (vprašalnik je dostopen na spletni strani občine) na naslov Občina Sevnica (anketa HRUP), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Oddati jo je treba najpozneje do 26. februarja.

M. P.