Zelena luč za gradnjo peš mostu čez Savo v Krškem

Občina Krško je v teh dneh pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo peš mostu čez Savo v Krškem. Dela za novo naložbo, vredno okoli 2,4 milijona evrov, se bodo po načrtih začela v naslednjem letu in bodo trajala do leta 2022.

Zasnova projekta je bila narejena v okviru priprave državnega prostorskega načrta za Hidroelektrarne Brežice. Idejni projekt je bil izdelan leta 2011. V letošnjem juliju je občinski svet Občine Krško potrdil investicijski program, izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi, v teh dneh pa je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.

Po načrtih bo Občina Krško v prvi polovici leta 2021 izvedla razpis za izbor izvajalca, v drugi polovici leta pa naj bi začeli z gradnjo, ki naj bi jo zaključili v letu 2022. Most v dolžini 109 metrov je zasnovan kot jeklena ločna konstrukcija z obešeno povozno oz. pohodno konstrukcijo.

A. M.