Zelena luč DZ predlogu o skladu za razgradnjo Neka

Poslanci so včeraj dali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo predlogu SDS za zakon o javnem skladu Nuklearne Krško (Nek), po katerem bi delovanje sklada uredili po vzoru javnih skladov.

 

Z zakonskim predlogom je predvideno preoblikovanje sklada v sklad, ki smiselno sledi sistemski ureditvi javnih skladov. Sklad bi tako deloval po pravilih javnih skladov, v primeru, kjer je potreben odstop od določb, pa bi to urejal predlagani posebni zakon.

Zakonski predlog bi uredil obveznost plačila dajatve za razgradnjo Neka in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Predpisali bi pristojnost določanja višine dajatve in preverjanja ustreznih višin dajatve (ta je od januarja pri 12 evrih na vsako prevzeto megavatno uro elektrike skupine Gen energija), določili organe sklada in njihove pristojnosti ter podrobneje opredelili poslovanje sklada. Kot razlog za sprejem v SDS navajajo revizije računskega sodišča obstoječega zakona.

V NSi in SDS so na seji pozvali še h dokončanju postopkov izbire izvajalca za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini pri Krškem.

A. M.