Zavrate v Radečah postajajo prva samooskrbna vas z električno energijo

Vas Zavrate v občini Radeče bo konec avgusta postala prva samooskrbna vas z električno energijo v Sloveniji. S pomočjo sončne energije bodo namreč proizvajali dovolj elektrike za vse svoje potrebe.

Celoten projekt, ki ga je omogočila skupina Sonce energija, bodo predstavili prihodnji četrtek, ko se bo tam mudil tudi evropski poslanec Franc Bogovič. Že zdaj je sicer znano, da bodo v vasi samooskrbo z elektriko zagotovili s postavitvijo dveh sončnih elektrarn na dveh lokacijah s skupno močjo 50 kW.

Vse skupaj omogoča projekt energetske tržnice SunContract. Povsem nov poslovni model stremi k decentralizaciji energetskega trga in ponuja izključno elektriko iz različnih obnovljivih virov. Ker platforma omogoča neposredno povezovanje proizvajalcev elektrike s končnimi porabniki, so izločeni trgovci električne energije, ki zaračunavajo provizijo, lastnikom samooskrbnih elektrarn pa omogoča prosto razpolaganje z viški proizvedene elektrike iz preteklega leta.

A. M.