Zaradi obnove delno zaprta cesta Zidani Most–Radeče

Rekonstrukcija ceste Radeče - Zidani most

Zaradi obnove je od ponedeljka delno zaprta državna cesta Zidani Most-Radeče. Zapora bo trajala vse do 31. oktobra. V tem času bo promet potekal izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev, v času prometnih konic pa ga bodo po potrebi usmerjali tudi ročno.

Obnovo izvaja direkcija za infrastrukturo. Izvedena bo v dolžini 1230 metrov. Predvidena je širitev glavne ceste prosi Savi, pri čemer bodo postavljene podporne konstrukcije (pilotne stene ter armiranobetonski zidovi). Zgrajeni bodo tudi trije prepusti, urejeni bodo odvodnjavanje ter prometna oprema in signalizacija. Obnova bo stala 5,5 milijona evrov.

A. M.