Zaključena obnova ceste na pokopališču v Brežicah

V občini Brežice so zaključili prenovo na vzhodni strani pokopališča. Obnovljena je bila cesta, dograjenih je bilo 15 parkirnih mest z javno razsvetljavo, urejeno odvodnjavanje ter zasajena zelena živa meja.

Pri obnovi pokopališča sta predvideni dve fazi. V prvi, ki so jo začeli leta 2018, so najprej uredili enosmerni krožni promet z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu ter jugu in parkirišč ob vozišču. V letu 2020 so nadaljevali z urejanjem pokopališča. Sledila bo druga faza, v okviru katere nameravajo urediti prostor, ki je predviden za razširitev pokopališča za namen pokopa.

Od poletja 2019 sicer pri dostopu do pokopališča z vozili velja spremenjeni prometni režim, saj promet poteka enosmerno. V času povečanega obiska pokopališča npr. ob pogrebih in 1. novembru enosmerna cesta omogoča, da promet poteka bolj tekoče in da ne prihaja do zastojev.

A. M.