Zadovoljstvo občanov Krškega z delom občine najvišje v zadnjih 17 letih

Mestna občina Krško je enako kot vsa leta do zdaj konec lanskega leta naročila raziskavo zadovoljstva z delom občinske uprave med občani, ki jo je izvedlo podjetje Episcenter.

Anketa je na lestvici od nič do 100 pokazala indeks zadovoljstva 75, kar je od leta 2005 najvišja izmerjena vrednost indeksa zadovoljstva v občini Krško.

“Najboljši skupni rezultat v zadnjih sedemnajstih letih kaže, da delo občinske uprave nenehno izboljšujemo in nadgrajujemo. Vsekakor smo v zadnjih letih veliko pozornosti namenili vse večjemu vključevanju občank in občanov, prisluhnili njihovim potrebam ter sledili načelom uravnoteženega razvoja občine ter transparentnosti poslovanja. Vse to so občani opazili, kar se odraža tudi v tej raziskavi,” je ob tem poudaril župan Miran Stanko.

83 odstotkov anketirancev je zadovoljnih z delom župana, višja je glede na lansko leto tudi povprečna ocena zadovoljstva z delom občinske uprave (75 odstotkov) in delom občinskega sveta (70 odstotkov).

Pri zaposlenih anketiranci najbolje ocenjujejo njihovo prijaznost, in sicer je povprečna ocena zadovoljstva na lestvici od 1 do 5 znašala 4,5 (v 2020 4,3). Strokovnost ocenjujejo s 4,1 (v 2020 4,0) oz. je 77 odstotkov zadovoljnih, hitrost reševanja vlog pa s 3,6 (v 2020 3,4) oz. je delež zadovoljnih 53 odstotkov.

V povprečju so na področju gospodarskih javnih služb anketiranci najbolj zadovoljni z vodno oskrbo (89 odstotkov), Kaže se tudi visoko zadovoljstvo z javno razsvetljavo (78 odstotkov) in zimskim vzdrževanjem cest (79 odstotkov). Nekoliko manj so v povprečju zadovoljni z odvozom komunalnih odpadkov (61 odstotkov). Na področju izboljšav jih je 42 odstotkov navedlo odvoz smeti, 37 odstotkov izboljšave na področju cest, četrtina jih izpostavlja še potrebo po izboljšavi pločnikov, pešpoti in kolesarskih poti (24 odstotkov).

Med aktualnimi vsebinami, kot je pridobitev statusa mestne občine, so se anketiranci v večini (83 odstotkov) strinjali, da Krško sodi med mestne občine. Dve tretjini anketiranih pa podpirata tudi združitev primestnih naselij.

A. M.