Začela se je zahtevna obnova železnega mostu čez Savo

Začetek obnove železniškega mostu čez Savo v Brežicah.

Pričela so se dela obnove železnega mosta čez reko Savo v Brežicah. V juliju je bil z vozišča odstranjen asfalt, odstranjena je bila tudi ograja mostu, ki je razbremenila most, trenutno pa se izvaja peskanje železne konstrukcije.

Pred začetkom del obnove mostu je bilo potrebno prestaviti vodovod, prav tako je podjetje Adriaplin prestavilo plinovod pod reko Savo in zdaj čaka na dovoljenje za odstranitev cevi z mostu. Po besedah župana Ivana Molana Občine Brežice razmišlja o tem, da bi v naslednjem letu sanirala tudi železni most čez reko Krko, ki je v boljšem stanju, in tako konec leta 2019 zaključila obnovo obeh železnih mostov.

Občina Brežice se je odločila za zahtevno sanacijo zaradi dotrajanosti mostu – spodnji del mostu čez Savo je namreč prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost. Občina Brežice bo obnovo izvedla v dveh fazah – najprej most čez Savo in nato most čez Krko, ki je v boljšem stanju. V postopku javnega naročanja je bil za izvajalca celovite sanacija železne konstrukcije 114 m dolgega mostu preko reke Save izbran Rafael d. o. o. Sevnica, ki je pričel s pripravljenimi deli.

Vrednost del sanacije tega dela mostu znaša 1.095.927,20 evrov, vsa sredstva bodo zagotovljena iz lastnih sredstev Občine Brežice.

Sanacija mostu bo trajala dve leti, potekala bo v letih v 2018 in 2019, ker je investicija pogojena z več različnimi dejavniki, od vodostaja reke Save do vremenskih razmer, prestavitev infrastrukture vezane na most in podobno. Obnova mostu zajema dela od priprave gradbišča, urejanja dostopa do zaščite okolja med odstranjevanjem rje in rekonstrukcije voziščne površine.

Namen sanacije mostu je ohranitev obstoječega prometnega režima – enosmernega lokalnega prometa za osebna vozila, kolesarje, motoriste in pešce. Železna mostova čez Savo in Krko, ki sta bila zgrajena leta 1906 v času Avstro-ogrske države, sta tudi pomemben simbol tako mesta Brežice kot občine.

Peskanje konstrukcije mostu.
Odstranjena ograja mostu

Vir: Občina Brežice

M. P.