Za razvoj Posavja projekti v vrednosti šest milijonov evrov

(vir: pixabay.com)

Predsednik regionalnega razvojnega sveta regije Posavje in župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak je na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje (RRAP) v Krškem včeraj podpisal pogodbo dogovora prvega poziva za razvoj regijskih projektov. Ta zajema tri razvojne projekte do leta 2020 v skupni vrednosti nekaj več kot šest milijonov evrov.

Po podatkih RRAP po pogodbi, ki so jo podpisali z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupni evropski delež pri omenjenih projektih znaša nekaj več kot štiri milijone evrov, državni nekaj manj kot 930.000 evrov, skupni občinski in delež drugih javnih sredstev pa nekaj manj kot 1,1 milijona evrov.

Prvi projekt

Debelak je navedel, da prvi regijski projekt obsega varstvo biotske raznovrstnosti in vodnih ekosistemov oz. upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov v Krakovskem gozdu. Projekt je vreden nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave, njegova partnerja pa Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitutom Slovenije.

Drugi projekt

Drugi projekt v vrednosti nekaj več kot 1,4 milijona evrov je namenjen regijski mreži socialnih storitev in medgeneracijskem sodelovanju. Njegov nosilec je Občina Brežice, med drugimi partnerji sta še krška in sevniška občina.

Tretji projekt

Tretji projekt prestavlja Regijska štipendijska shema, katere nosilec je RRA Posavje, od skupne vrednosti 2,2 milijona evrov pa bo 1,7 milijona evrov evropskih sredstev, ostalo zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti..

Skupna vrednost projektov je torej dobrih 6 milijonov evrov, od tega je skupni evropski delež pri omenjenih projektih 4 milijoni evrov, 900 tisoč evrov državnega, 1,1 milijona evrov pa so sredstva občin in druga javna sredstva.

Osredotočenost na šest posavskih projektov

Posavske občine pa se že pripravljajo na drugi poziv, ki ga pričakujejo v bližnji prihodnosti. Osredotočili se bodo na do šest za Posavje pomembnejših projektov. Med njimi so:

  • projekte za spodbujanje podjetništva,
  • gibanja v urbanih središčih,
  •  prilagajanja podnebnim spremembam,
  •  urejanja voda,
  • biotske raznovrstnosti in
  •  regionalne mobilnostne infrastrukture.

N. N.