Za projekte posavskih občin 21,6 milijona evrov

Podpis dogovora, Ljubljana, 27. julij 2018.

Predsednik Razvojnega sveta regije Posavje in župan občine Brežice Ivan Molan ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta včeraj v Ljubljani podpisala dodatek k dogovoru za razvoj regije Posavje. Dopolnitev dogovora za razvoj posavske razvojne regije prinaša v Posavje 21,6 milijona evrov državnega in evropskega denarja za 12 najpomembnejših projektov v regiji v skupni vrednosti 24 milijonov evrov. Projekti se bodo izvajali po vseh šestih posavskih občinah do leta 2022.

Po besedah predsednika Razvojnega sveta regije Posavje Ivana Molana so ti projekti namenjeni predvsem za hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov, za čiščenje odpadnih voda, za podjetniške inkubatorje in razvojne cone in pa kolesarske povezave, ki prinašajo dodatno možnost pri razvoju turizma v regiji.

Pri projektih sodeluje vseh šest posavskih občin (občini Brežice in Bistrica ob Sotli, občini krško in Kostanjevica na Krki ter občini Sevnica in Radeče), kar dokazuje dobro sodelovanje in solidarnost v regiji, saj je z vključevanjem vseh občin tudi manjšim občinam omogočeno pridobivanje državnih in evropskih sredstev.

Glavni akterji pri postopku so bili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je objavilo poziv za pripravo dogovora za razvoj regije Posavje, RRA Posavje, ki je vodila postopek priprave in Razvojni svet regije Posavje, ki je potrdil projekte, ki so vključeni v dogovor za razvoj regije Posavje. V procesu priprave je potekal tudi teritorialni dialog s posameznimi resorji in sicer Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo. Podlaga za podpis dodatka je potrditev dopolnitve št. 1 dogovora za razvoj regije Posavje s strani Razvojnega sveta regije Posavje na 12. redni seji, ki je potekala 25. 7. 2018 in 76. redne je Sveta regije Posavje, ki je potekala isti dan.

Dopolnitev št. 1 Dogovora za razvoj regije Posavje vključuje 12 projektov in sicer:

 1. projekt: Podjetniški inkubator Krško, nosilec projekta: občina Krško, skupna vrednost projekta  470.388,68 EUR, od tega 84.824,19 EUR občinskih sredstev in 385.564,49 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 2. projekt: Komunalno opremljanje v PC Sevnica, nosilec projekta: občina Sevnica, skupna vrednost projekta  1.392.062,00 EUR, od tega 284.041,00 EUR občinskih sredstev in 1.108.021,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 3. projekt: Dograditev kanalizacijskega sistema Radeče, nov naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – občina Radeče, nosilec projekta: občina Radeče, skupna vrednost projekta 1.204.672,27 EUR, od tega 0,00 EUR občinskih sredstev in 1.204.672,27 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 4. projekt: Povečanje stopnje priključenosti na obstoječe čistilne naprave, nov naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško, nosilec projekta: občina Krško, skupna vrednost projekta 2.146.813,00 EUR, od tega 724.976,00 EUR občinskih sredstev in 1.421.837,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);
 5. projekt: Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici, nov naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica, nosilec projekta: občina Sevnica, skupna vrednost projekta 2.150.000,00 EUR, od tega 50.000,00 EUR občinskih sredstev in 2.100.000,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);
 6. projekt: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, nosilec projekta: občina Brežice, skupna vrednost projekta  4.868.999,67 EUR, od tega 276.667,31 EUR občinskih sredstev in 4.592.332,36 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 7. projekt: Hidravlična izboljšava v občini Sevnica, nosilec projekta: občina Sevnica, skupna vrednost projekta 1.748.098,32 EUR, od tega 30.000,00 EUR občinskih sredstev in 1.718.098,32 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 8. projekt: Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice – Dobova, nosilec projekta: občina Brežice, skupna vrednost projekta 2.941.692,35 EUR, od tega 682.993,23 EUR občinskih sredstev in 2.258.699,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 9. projekt: Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi, nosilec projekta: občina Brežice, skupna vrednost projekta 1.692.532,63 EUR, od tega 388.698,51 EUR občinskih sredstev in 1.303.834,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 10. projekt: Ureditev glavne kolesarske povezave G 16 Senovo – Podsreda, nosilec projekta v razvojni regiji Posavje: občina Krško, skupna vrednost medregijskega projekta je 1.580.462,98 EUR, vrednost sofinanciranja iz sredstev Dogovora za razvoj regij je 1.233.986,06 EUR, od tega zneska je v razvojni regiji Posavje vrednost sofinanciranja iz sredstev Dogovora za razvoj regij 132.209,39 EUR (EU sredstva + SLO udeležba).
 11. projekt: Kolesarska povezava Krško  – Soteljsko – Brestanica, nosilec projekta: občina Krško, skupna vrednost projekta 99.830,16 EUR, od tega 18.002,16 EUR občinskih sredstev in 81.828,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
 12. projekt: Kolesarska povezava Krško  – Kostanjevica na Krki, nosilec projekta: občina Krško, skupna vrednost projekta 5.196.044,40 EUR, od tega 879.037,24 EUR občinskih sredstev in 4.317.007,16 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

Vir podatkov: RRA Posavje, Občina Brežice

M. P.